Strona główna » Oferta » Doradztwo » Zrealizowane projekty » Diagnoza stanu wzornictwa

DIAGNOZA STANU WZORNICTWA

Nazwa projektu i klient:
„Diagnoza stanu wzornictwa” - Raport przygotowany dla Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

Cel projektu:
Przedmiotem raportu jest analiza stanu i trendów w polskim wzornictwie traktowanym jako element kultury materialnej.

Parametry projektu:
Jeden z Raportów o Stanie Kultury (Kongres Kultury Polskiej 2009), podsumowujących zmiany, jakie dokonały się w sektorze kultury w Polsce od 1989 roku.

Zakres:
W raporcie poruszane są następujące tematy:

  • tradycje polskiego wzornictwa,
  • system kształcenia specjalistów w zakresie wzornictwa przemysłowego,
  • upowszechnianie wzornictwa,
  • środowisko projektantów wzornictwa,
  • ochrona praw własności intelektualnej,
  • wsparcie państwa w zakresie rozwoju wzornictwa,
  • rekomendacje dla dalszego rozwoju wzornictwa.

MASZ PYTANIE?

Informacji udzieli Ci:

Elżbieta Rozbicka
Tel. (22) 860 01 80
e-mail: elzbieta_rozbicka