WZÓR ROKU

Dobry Wzór

Nagroda Ministra Gospodarki WZÓR ROKU 2010

013.jpg

S.A.M. RE-VOLT, Miejski pojazd elektryczny

Projektant: Heiko Stahl Marc Frehner
Kierownik zespołu projektowego: Stanislav Szadkowski
Zespół projektowy: Bartłomiej Kras, Krzysztof Kołodziejek
Producent: Impact Automotive Technologies Sp. z o.o. www.re-volt.com.pl

Cena orientacyjna: 14 000 Euro + 22% VAT

Uzasadnienie:

Minister gospodarki podjął decyzję o przyznaniu nagrody Wzór Roku 2010
miejskiemu pojazdowi elektrycznemu S.A.M. RE-VOLT uznając za wartą podkreślenia zasadę projektowania z poszanowaniem potrzeb ochrony środowiska. Projekt ten nosi znamiona rozwiązań dedykowanych potrzebom zrównoważonego rozwoju które są niezbędne w kontekście zmian społecznych i ekonomicznych. Pojazd jest nowym typem środka transportu zaproponowanym przez polskiego projektanta i polskiego producenta oraz wskazuje na potencjał dla rozwoju branży transportowej w Polsce. Ponadto, kreuje nowe postawy społeczne.

Wywiad ze Stanisławem Szatkowskim, prezesem Impact Automotive Technologies Sp. z o.o.

 

KONTAKT

Zgłoszenia do konkursu:
Joanna Wątrucka
Tel. (22) 860 03 68
e-mail: joanna_watrucka@iwp.com.pl
 

Informacji udzieli Ci:

Małgorzata Wrocławska-Sznejder
Tel.: (22) 860 01 60
e-mail: malgorzata_wroclawska@iwp.com.pl

 Katarzyna Figura
Tel.: (22) 860 00 82
e-mail: katarzyna_figura@iwp.com.pl