REKRUTACJA

Rekrutacja na studia Total Design Management 2020/2021

Krok 1. Wniosek on-line o przyjęcie na studia

Złóż wniosek o przyjęcie na studia podyplomowe Total Design Management za pomocą modułu Rekrutacja on-line

Krok 2. Złożenie dokumentów

Po wysłaniu wniosku zapraszamy do Szkoły Biznesu PW celem:
- podpisania wniosku
- dostarczenia kompletu niezbędnych dokumentów

Wymagane dokumenty:

  1. Odpis dyplomu ukończenia studiów wyższych.
    Odpis dyplomu ukończenia studiów wyższych (oryginał) lub pismo promotora określające przewidywany termin obrony pracy.
  2. Zdjęcie legitymacyjne – wersja elektroniczna
  3. Potwierdzenie dokonania wpłaty całości czesnego lub I raty

Krok 3. Ogłoszenie wyników

Każdy z kandydatów zostanie poinformowany mailowo o wynikach rekrutacji.

Informacji na temat rekrutacji udziela:

Marcin Marchwiński
tel.22 860 01 65
e-mail: marcin_marchwinski@iwp.com.pl

oraz

Szkoła Biznesu PW
tel. 22 234 70 15
e-mail: design@biznes.edu.pl
 

MASZ PYTANIE?

Informacji na temat rekrutacji udzieli Ci:

Marcin Marchwiński
tel. (22) 860 01 65
e-mail: marcin_marchwinski@iwp.com.pl