PROGRAM STUDIÓW

Zajęcia na studiach Total Design Management trwają dwa semestry.
180 godzin zajęć odbywa się podczas 10 zjazdów sobotnio-niedzielnych (15 godzin w każdy weekend – 9 godzin lekcyjnych w soboty oraz 6 godzin lekcyjnych w niedziele – prowadzonych w dwugodzinnych blokach z 15 minutowymi przerwami na kawę oraz 45 minutową przerwą na lunch) plus konsultacje i praca własna oraz 1 dodatkowy sobotni zjazd na obronę projektów finalnych.

Zajęcia podzielone są na cztery moduły:

MODUŁ I – wprowadzający studentów od Programu Total Design Management i obejmujący zagadnienia biznesowe oraz wzornicze, a także zrozumienie filozofii Design Thinking.

MODUŁ II – wprowadzający do wybranych specjalizacyjnych zagadnień potrzebnych studentom do przeprowadzenia projektu finalnego. Blok ten jest podzielony na dwie ścieżki:

  • Ścieżka dla designerów (projektantów) obejmująca zagadnienia z zakresu zarządzania marketingowego, badania rynku, trendów i innowacji, oraz kreowania, zarządzania i komunikacji marki.
  • Ścieżka dla menedżerów/biznesmenów/przedsiębiorców obejmująca zagadnienia z zakresu wzornictwa, projektowania i ergonomii.

W tym module każdy student wybiera jedną z dwóch ww. ścieżek zajęć: dla designerów lub dla menedżerów, w zajęciach której będzie brał udział, deklarując tym samym posiadanie wiedzy (z wcześniejszych studiów i/lub praktyki zawodowej) z drugiej ścieżki zajęć, w której uczestnictwo będzie dla niego nieobowiązkowe. Studenci mają jednakże prawo do udziału we wszystkich zajęciach obu ścieżek, jeśli będą czuli potrzebę utrwalenia lub zweryfikowania dotychczasowej wiedzy. Zostanie im to umożliwione poprzez odpowiednie ułożenie harmonogramu zjazdów (zajęcia obu ścieżek nie będą pokrywały się czasowo).

MODUŁ III – obejmujący wybrane zagadnienia potrzebne studentom do przeprowadzenia projektu finalnego. Blok ten jest ważnym etapem integracji pomiędzy projektantami a ludźmi biznesu. Przedmioty zawarte w tym bloku zajęć obejmują zagadnienia kluczowe dla obydwu grup. Studenci pracują na prawdziwych studiach przypadku, przeprowadzając analizę oraz wymieniając własne spostrzeżenia i dzieląc się swoimi uwagami z kolegami reprezentującymi różne podejścia, co daje początek dialogu i owocnej współpracy pomiędzy projektantem a przedsiębiorcą.

MODUŁ IV – obejmujący warsztaty projektowe podczas których studenci pracują w interdyscyplinarnych grupach złożonych z projektantów oraz ludzi biznesu. W praktyce będą poznawać proces projektowania, rozwoju i wdrożenia nowego produktu, zaspokajającego potrzeby klienta, oraz w ramach projektu końcowego projektować w grupach swój własny produkt innowacyjny, opracowany w realiach konkretnej, funkcjonującej na polskim rynku firmy. Blok ten jest złożony z czysto praktycznych zajęć i kończy się prezentacją projektu do oceny (stanowiącej składową oceny końcowej studiów) oraz do weryfikacji przez kadrę zarządzającą firmy, w odpowiedzi na potrzeby której projekt był opracowywany.

Szczegółowy Program Studiów >>

Lokalizacja:

Zajęcia odbywają się w Gmachu Szkoły Biznesu PW, przy ulicy Koszykowej 79 w Warszawie
oraz w Instytucie Wzornictwa Przemysłowego przy ul. Świętojerskiej 5/7 w Warszawie.

Terminy: Początek programu przewidziany jest na 14-15 listopada 2020 r.
Terminy zjazdów:

1.  14-15 listopada 2020
2.  28 -29 listopada 2020 (zjazd dla menedżerów)
     5-6 grudnia 2020 (zjazd dla designerów)
3.  9-10 stycznia 2021 (zjazd dla menedżerów)
    16-17 stycznia 2021 (zjazd dla designerów)
4. 6-7 lutego 2021
5. 20-21 lutego 2021
6. 6-7 marca 2021
7. 20-21 marca 2021
8. 10-11 kwietnia 2021
9. 24-25 kwietnia 2021
10. 8-9 maja 2021
12 czerwca 2021 - prezentacje projektów

Godziny zajęć:
sobota: 10:00-18:15
niedziela: 09:00-14:30
 

MASZ PYTANIE?

Informacji na temat rekrutacji udzieli Ci:

Marcin Marchwiński
tel. (22) 860 01 65
e-mail: marcin_marchwinski@iwp.com.pl