Strona główna » Oferta » Edukacja » Szkolenia » Szkolenia dedykowane » Wzornictwo w strategii konkurowania

WZORNICTWO W STRATEGII KONKUROWANIA

Miejsce szkolenia: Warszawa, Instytut Wzornictwa Przemysłowego, ul. Świętojerska 5/7

Adresaci szkolenia: menedżerowie ds. rozwoju nowego produktu, koordynatorzy zespołów projektowych, kadra zarządzająca średniego i wyższego szczebla oraz członkowie zespołów projektowych w dużych, średnich i małych przedsiębiorstwach produkcyjnych i dystrybucyjnych.

Czas trwania szkolenia: 2 dni

Cel szkolenia:

 • Uświadomienie korzyści płynących z zastosowania racjonalnych metod diagnostycznych w kontekście wysokiej zmienności i niskiej przewidywalności środowiska rynkowego
 • Zapoznanie uczestników z działaniami jakie warto podjąć na etapie analizy strategicznej poprzedzającej decyzję o wdrożeniu produktu wzorniczego w organizacji
 • Przedstawienie i przećwiczenie wybranych metod analizy strategicznej otoczenia i pozycji konkurencyjnej organizacji w obszarze innowacji wzorniczych
 • Zaprezentowanie potencjału wzornictwa przemysłowego w obszarze kreowania silnej marki
 • Zapoznanie uczestników z praktycznymi aspektami skutecznego wprowadzania nowej marki wzorniczej na rynek

W programie szkolenia:

 •  Elementy procesu budowy strategii organizacyjnej i miejsce wzornictwa w procesie
 • Strategiczna diagnoza otoczenia organizacji w tym: segmentacja otoczenia, analiza szans i zagrożeń, analiza konkurencji w branży, analiza sektorowa, warianty strategiczne w zależności od warunków w sektorze
 • Strategiczna diagnoza organizacji pod kątem potencjału wzorniczego w tym: firma jako łańcuch wartości, budowa wartości dodanej z wykorzystaniem wzornictwa, analiza sił i słabości firmy, budowanie profilu konkurencyjnego
 • Strategie pozycjonowania produktów i usług wzorniczych
 • Logika przewagi konkurencyjnej; wykorzystanie potencjału wzornictwa w budowaniu pozycji na rynku
 • Tworzenie konceptów strategicznych z wykorzystaniem technik kreatywnego myślenia
 • Wybrane aspekty kreowania marki wzorniczej na rynku, w tym istota i funkcje marki, korzyści związane z silna marką, produkt wzorniczy w strukturze marki, marka jako platforma kontaktu z nabywcą
 • Plan marketingowy wdrożenia na rynek produktu wzorniczego

Korzyści z udziału w szkoleniu:

 • Zwiększenie szans na osiągnięcie sukcesu rynkowego poprzez świadome wdrożenie nowego produktu wzorniczego uzasadnione gruntowną wiedza o sytuacji rynkowej
 • Umiejętność krytycznej oceny oraz praktycznego wykorzystania dostępnych narzędzi diagnostycznych w obszarze analizy strategicznej
 • Umiejętność konsekwentnego planowania działań związanych z wdrożeniem nowego produktu wzorniczego w oparciu o wnioski płynące z analizy strategicznej z uwzględnieniem warunku reagowania na zmienność otoczenia na przebiegu procesu wdrożenia

Po szkoleniu uczestnik otrzymuje certyfikat potwierdzający jego ukończenie.

Jesteśmy otwarci na Państwa sugestie i potrzeby w obszarze rozwoju wiedzy i kompetencji pracowników.
Naszą intencją jest wsparcie Państwa w osiąganiu zamierzonych celów biznesowych.


Osoby zainteresowane udziałem w szkoleniu zapraszamy do kontaktu:

Joanna Wątrucka
Tel.: (22) 860 03 68, e-mail: joanna_watrucka@iwp.com.pl

Marcin Marchwiński
Tel.: (22) 860 01 65, e-mail: marcin_marchwinski@iwp.com.pl

MASZ PYTANIE?

Informacji udzieli Ci:

Joanna Wątrucka
tel. (22) 860 03 68,
e-mail: Joanna Wątrucka

Marcin Marchwiński
tel. (22) 860 01 65,
e-mail: Marcin Marchwinski