Strona główna » Oferta » Edukacja » Szkolenia » Szkolenia dedykowane » Design Thinking | Myślenie Projektowe - tworzenie prostych rozwiązań

Strony_od_Warsztaty_Kreatywne_Design_Thinking_IWP.jpg

Warsztaty Kreatywne realizowane na indywidualne zamówienie Klienta.
Design Thinking | Myślenie Projektowe – Tworzenie prostych rozwiązań

Zapraszamy firmy i instytucje do skorzystania z dedykowanej oferty edukacyjnej – Warsztatów Kreatywnych, których ideą jest wsparcie managerów i ich zespołów w procesie projektowania.

Główne cele warsztatów:

 • Ukazanie potencjału wykorzystania metodologii design thinking (myślenia projektowego) oraz kontekstu biznesowego proponowanego podejścia.
 • Pobudzenie kreatywności i zaangażowanie wszystkich członków zespołu do poszukiwania i sugerowania rozwiązań w oparciu o ich własne doświadczenia, wiedzę, obserwacje i wyobraźnię.
 • Prezentacja technik i narzędzi, które łącząc kreatywność i podejście analityczne, pozwalają na uporządkowanie informacji i wyciąganie wniosków.

Poruszane obszary tematyczne:

 • Wprowadzenie do projektowania modeli biznesowych
 • Myślenie designem – czyli dlaczego warto zerwać ze schematem?
 • Ludzie, narzędzia i metody – proces design thinking
 • Projektowanie usług – postrzeganie usługi, jako przedmiotu projektowania
 • Doświadczenie użytkownika – user centered design
 • Społeczeństwo kreatywne – stymulowanie kreatywności

Korzyści z udziału w warsztatach:

 • Zapoznanie z metodologią design thinking
 • Uczestnictwo w symulacji procesu projektowego
 • Umiejętność stosowania metody design thinking
 • Poszerzenie perspektywy budowania rozwiązań (otwarty sposób myślenia)
 • Odkrycie własnej kreatywności i umiejętność wykorzystania jej w pracy
 • Umiejętność znajdywania innowacyjnych rozwiązań (myślenie out of box)
 • Uproszczenie procesów, sposobu pracy
 • Wykorzystanie potencjału zespołu i łączenia kompetencji

Czas trwania warsztatów:

Podstawowe założenia programowe obejmują dwa dni zajęć (16 godzin), w formie warsztatu dedykowanego dla zdefiniowanej grupy uczestników.

W toku indywidualnych rozmów oferta może zostać uzupełniona/poszerzona o sugerowane przez Klienta zagadnienia dotyczące tematyki warsztatów.

Design Thinking | Myślenie Projektowe – Tworzenie prostych rozwiązań - PDF 149.27 KB

Jesteśmy otwarci na Państwa sugestie i potrzeby w obszarze edukacji.

Naszą intencją jest wsparcie Państwa w osiąganiu zamierzonych celów biznesowych i rozwoju kompetencji pracowników.

Osoby i firmy zainteresowane ofertą edukacyjną zapraszamy do kontaktu:
Aleksandra Chruściel-Bujnowska
Tel.: (22) 860 02 05, e-mail: aleksandra_chrusciel@iwp.com.pl