MICHAŁ TROCKI

Prof. dr hab. inż. Michał Trocki

trocki.jpgAbsolwent Politechniki Warszawskiej, kierunku Organizacja i Zarządzanie Przemysłem.

Jest profesorem nauk ekonomicznych, doktorem habilitowanym w zakresie nauk o zarządzaniu, zatrudnionym na stanowisku profesora zwyczajnego w SGH, Kierownikiem Katedry Zarządzania Projektami SGH.

Zainteresowania prof. Michała Trockiego koncentrują się wokół zagadnień zarządzania dużymi organizacjami gospodarczymi: wielkimi przedsiębiorstwami, grupami kapitałowymi, projektami. W tej dziedzinie prowadzi działalność naukową, dydaktyczną, szkoleniową, konsultingową i doradczą.

Jest twórcą i kierownikiem Podyplomowych Studiów Zarządzania Projektami w SGH oraz wykładowcą licznych studiów podyplomowych SGH i innych uczelni.

Prof. Michał Trocki jest Sekretarzem Naukowym Komitetu Nauk Organizacji i Zarządzania Polskiej Akademii Nauk.

Jest autorem ok. 150 publikacji z dziedziny organizacji i zarządzania działalnością gospodarczą w tym licznych publikacji książkowych.

Zainteresowania pozazawodowe to turystyka zagraniczna i sztuka współczesna.