MAREK ADAMCZEWSKI

dr hab. Marek Adamczewski

Adamczewski_foto.jpgW 1974 roku wygrał konkurs na stanowisko asystenta na Wydziale Projektowania Plastycznego PWSSP w Gdańsku, w której to uczelni, obecnie pod nazwą Akademia Sztuk Pięknych w Gdańsku, pracuje do dziś prowadząc Pracownię Projektowania Produktu.

Pełnione funkcje:
Prorektor d/s studenckich ASP Gdańsk (1996 – 2002),
Dziekan Wydziału Architektury i Wzornictwa ASP w Gdańsku (2002 – 2005),
Prorektor d/s kształcenia i rozwoju ASP Gdańsk (od 2008).

W 1975 roku zamieszkał na stałe w Gdańsku.

Oprócz dydaktyki, którą zainteresowany jest praktycznie już od szkoły średniej (matura w Liceum Pedagogicznym, promotor ponad 30 prac dyplomowych w ASP), stale, poczynając od ostatnich lat studiów, zajmuje się projektowaniem w zakresie szeroko rozumianego pojęcia "design". Są to obudowy i konstrukcje sprzętu oświetleniowego i elektronicznego, opakowania, a przede wszystkim tzw. kompleksowe opracowania wzornicze produktu (funkcja, struktura przedmiotu, obudowa, opakowania transportowe i handlowe, materiały informacyjne i reklamowe). Szczególnie skomplikowanymi strukturami w projektowaniu których uczestniczy od kilku lat są pojazdy szynowe (łącznie około 200 wdrożonych do produkcji projektów wzorniczych).

Poza nielicznymi, mało znaczącymi wyjątkami wszystkie opracowania są pracami zespołowymi, w większości wypadków powstały w interdyscyplinarnych zespołach, zwykle kierowanych przez niego - od 2003 w ramach pracowni projektowej MARADDESIGN.

Designer Roku 2006 (tytuł przyznany przez Dyrektora IWP w Warszawie).

Nieliczne resztki wolnego czasu pozostające przy tym trybie pracy stara się poświęcać uprawianej w różnych formach rodzinnej turystyce wraz z żoną Małgorzatą (lekarzem medycyny) i córką Mileną, uczennicą liceum.