AKTUALNOŚCI

Zapraszamy do obejrzenia najnowszego filmu prezentującego studia podyplomowe Design Management.

 


Zapraszamy do obejrzenia wywiadu z dr. Łukaszem Mamicą z Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, Katedra Gospodarki Administracji Publicznej, w którym mówi o tym, jak zastosowanie wzornictwa zwiększa efektywności firm.


Zapraszamy do zapoznania się z wynikami ankiety przeprowadzonej wśród absolwentów studiów podyplomowych Design Management dotyczącej wpływu studiów na rozwój kariery zawodowej.

  • Większość ankietowanych absolwentów studiów podyplomowych DM deklaruje, że udział w studiach miał pozytywny wpływ na rozwój ich kariery zawodowej. Dyplom studiów DM i wiedza wyniesiona z udziału w nich umożliwiły absolwentom pożądaną zmianę zakresu obowiązków lub miejsca zatrudnienia, rozwój własnej działalności gospodarczej lub otworzyły drzwi do awansu w obecnym miejscu zatrudnienia.
  • Ponad 70% ankietowanych twierdzi, że wiedza zdobyta na studiach DM okazała się przydatna w praktyce zawodowej.
  • Choć tylko ok. 40% ankietowanych pracuje obecnie na stanowisku menedżera designu lub na stanowisku wykorzystującym kompetencje menedżera designu, to blisko 90% ankietowanych deklaruje, że wykorzystuje wiedzę zdobytą podczas studiów na co dzień w swojej pracy.
  • Ankietowani absolwenci doceniają szczególnie zajęcia warsztatowe, w których praca przebiegała w interdyscyplinarnych zespołach, oddając charakter realnej współpracy przedsiębiorców z projektantami w procesie rozwoju nowego produktu, a także zajęcia z udziałem uznanych projektantów wzornictwa przemysłowego, dzielących się swoimi doświadczeniami z projektów realizowanych we współpracy z polskimi producentami.
  • Większość absolwentów uważa, ze program studiów pozwolił na zapoznanie się z wszystkimi kluczowymi aspektami design management i rekomendowałaby udział w studiach innym osobom.
  • Ponad 70% absolwentów dostrzega w studiach wartościową szansę na nawiązywanie kontaktów biznesowych z innymi uczestnikami w przyszłości, a także platformę wymiany wiedzy i doświadczeń z zakresu zarządzania wzornictwem.
     

 

MASZ PYTANIE?

Informacji na temat rekrutacji udzieli Ci:

Marcin Marchwiński
tel. (22) 860 01 65
e-mail: marcin_marchwinski@iwp.com.pl