LAUREACI

Dobry Wzór

DOBRY WZÓR_2010 w Sferze Usług otrzymuje:

Bank_zachodni_wbk.jpg

BANK POMYSŁÓW
Kierownik zespołu projektowego: Katarzyna Prus- Malinowska, Bank Zachodni WBK S. A
Zespół projektowy: Adam Zygadlewicz, Netguru; Wiktor Schmidt, Netguru; Miłosz Brakoniecki, Bank Zachodni WBK S.A; Przemysław Doroz, Bank zAchodni WBK S. A
Usługodawca: Bank Zachodni BZWBK www.bzwbk.pl

Cena orientacyjna: usługa bezpłatna

Uzasadnienie:
Jury podkreśliło kontekst włączenia użytkownika I konsumenta w proces kreowania samego serwisu. Dopuszczenie klienta do współprojektowania usługi która dzięki temu jest bardziej dopasowana do potrzeb wydaje się być nowym i ciekawym kierunkiem rozwoju projektowania usług.

Wywiad z Katarzyna Prus Malinowską, dyrektor ds. Komunikacji Interaktywnej WBK Bank Zachodni SA

 

KONTAKT

Zgłoszenia do konkursu:
Joanna Wątrucka
Tel. (22) 860 03 68
e-mail: joanna_watrucka@iwp.com.pl
 

Informacji udzieli Ci:

Małgorzata Wrocławska-Sznejder
Tel.: (22) 860 01 60
e-mail: malgorzata_wroclawska@iwp.com.pl

 Katarzyna Figura
Tel.: (22) 860 00 82
e-mail: katarzyna_figura@iwp.com.pl