LAUREACI

Dobry Wzór

DOBRY WZÓR 2010 w Sferze Publicznej otrzymują:

AB01_JDPR_002A5.jpg

Suszarka do rąk Dyson Airblade model AB03
Projekt: Dyson
Dystrybutor: AGED Sp. z o.o. www.aged.com.pl

Uzasadnienie:
Jury podkreśliło zastosowanie innowacyjnego sposobu rozwiązania starego problemu który znajdzie zastosowanie w sferze publicznej wielu kultur.

 

013.jpg

Miejski pojazd elektryczny S.A.M. RE-VOLT
Projektant: Heiko Stahl Marc Frehner
Kierownik zespołu projektowego: Stanislav Szadkowski
Zespół projektowy: Bartłomiej Kras, Krzysztof Kołodziejek
Producent: Impact Automotive Technologies Sp. z o.o. www.re-volt.com.pl

Cena orientacyjna: 14 000 Euro + 22% VAT

Uzasadnienie:
Jury uznało że miejski pojazd elektryczny zaprojektowany został w duchu zrówno-ważonego rozwoju ze wskazaniem kontekstu ochrony środowiska i obniżenia kosz-tów eksploatacji środków transportu przez indywidualnego użytkownika.

KONTAKT

Zgłoszenia do konkursu:
Joanna Wątrucka
Tel. (22) 860 03 68
e-mail: joanna_watrucka@iwp.com.pl
 

Informacji udzieli Ci:

Małgorzata Wrocławska-Sznejder
Tel.: (22) 860 01 60
e-mail: malgorzata_wroclawska@iwp.com.pl

 Katarzyna Figura
Tel.: (22) 860 00 82
e-mail: katarzyna_figura@iwp.com.pl