Strona główna » Oferta » Edukacja » Szkolenia » Szkolenia otwarte » Seminaria - Prawne aspekty współpracy projektanta i przedsiębiorcy

SEMINARIA - PRAWNE ASPEKTY WSPÓŁPRACY PROJEKTANTA I PRZEDSIĘBIORCY

jak_zawierac_korzystne_dla_obu_stron_umowy.jpg

Instytut Wzornictwa Przemysłowego zaprasza na dwa seminaria:
„PRAWNE ASPEKTY WSPÓŁPRACY PROJEKTANTA I PRZEDSIĘBIORCY”

Seminarium I
Prawne aspekty współpracy projektanta i przedsiębiorcy
KTO JEST WŁAŚCICIELEM PROJEKTU I JAK USTRZEC SIĘ PRZED PLAGIATEM

Godz. 9.00-13.00

W programie:

 • Przedmioty prawa własności intelektualnej w obszarze tworzenia nowych i innowacyjnych produktów – co można i należy chronić, aby ustrzec się przed plagiatem
 • Ochrona prawna wzornictwa oraz innowacji
 • Ochrona patentowa w Polsce i w Europie – najważniejsze fakty, liczby oraz zasady postępowania w celu skutecznego zabezpieczenia interesów autora innowacyjnego projektu
 • Zarządzanie własnością intelektualną – generowanie własności intelektualnej, koszty ochrony i możliwości komercyjnej eksploatacji własności intelektualnej
 • Blok CASE STUDIES – przykłady najczęstszych problemów dotyczących ochrony projektów i innowacji pojawiających się we współpracy firm i projektantów


Seminarium II
Prawne aspekty współpracy projektanta i przedsiębiorcy
JAK ZAWIERAĆ KORZYSTNE DLA OBU STRON UMOWY O WSPÓŁPRACY

Godz. 14.00-18.00

W programie:

 • Korzyści z zawierania umów we współpracy projektant-przedsiębiorca
 • Na jakim etapie współpracy najkorzystniej podpisywać umowę
 • Rodzaje umów vs. zakres i tryb współpracy projektanta i przedsiębiorcy w procesie tworzeniu projektu i produktu (np. umowy wieloletnie, umowy tantiemowe, umowy o dzieło, klauzule poufności itp.)
 • "Kruczki prawne" w umowach między projektantem a przedsiębiorcą
 • Wartościowe zapisy z punktu widzenia pracy projektowej – jakie aspekty współpracy projektant-przedsiębiorca powinna regulować umowa, aby współpraca przebiegała sprawnie, szybko i bezpiecznie dla obydwu stron
 • Blok CASE STUDIES – najczęściej popełniane błędy, newralgiczne etapy współpracy firm i projektantów oraz złe i dobre praktyki w negocjowaniu umów


Prowadzenie:

 • dr Aleksandra Nowak-Gruca - doktor nauk prawnych i rzecznik patentowy specjalizujący się w ochronie prawa własności intelektualnej
 • prof. dr hab. Marek Adamczewski - projektant wzornictwa i przedsiębiorca z 40-letnim doświadczeniem współpracy w różnych zespołach rozwoju nowego produktu, która zaowocowała wdrożeniem do produkcji około 300 produktów

Kogo zapraszamy:

Projektanci i pracownicy studio projektowych, a także kierownicy i członkowie zespołów projektowych, kadra menedżerska oraz pracownicy działów prawnych przedsiębiorstw produkcyjnych i dystrybucyjnych.


Koszt udziału 1 osoby (koszt obejmuje materiały drukowane oraz poczęstunek):
190 zł netto + 23% VAT – udział w jednym wybranym seminarium
280 zł netto + 23% VAT – udział w dwóch seminariach

UWAGA! W przypadku zgłoszenia większej liczby pracowników jednej firmy istnieje możliwość uzyskania rabatu.
Kontakt: Joanna Wątrucka, nr tel. 22 860 03 68 lub adres e-mail: seminarium@iwp.com.pl


Pobierz formularz zgłoszenia PDF

 

MASZ PYTANIE?

Informacji udziela:

Joanna Wątrucka
tel. (22) 860 03 68
e-mail: seminarium@iwp.com.pl