Strona główna » Centrum wiedzy

AKTUALNOŚĆ Z RYNKU

Rozstrzygnięcie XIV edycji konkursu UPRP poświęconego własności intelektualnej.

redir.jsp.gif

16 grudnia w warszawskim kinie Iluzjon odbędzie się uroczystość wręczenia nagród laureatom XIV edycji konkursów na plakat, informację medialną, krótki film oraz prace: habilitacyjną, doktorską, magisterską, licencjacką o tematyce związanej z ochroną własności intelektualnej.

W tegorocznej edycji konkursów nagrodzono łącznie 26 prac naukowych, w tym: 2 rozprawy habilitacyjne, 3 prace doktorskie oraz 21 prac magisterskich. Nagrodzono również 20 projektów plakatów. W IV edycji konkursów na krótki film i informację medialną o tematyce związanej z ochroną własności intelektualnej nagrodzono 9 filmów oraz przyznano nagrody indywidualne dla 10 dziennikarzy, a także nagrody Światowej Organizacji Własności Intelektualnej dla 5 redakcji.

Idea dorocznych konkursów ogłaszanych przez Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej od początku wspierana jest przez Ministerstwo Rozwoju, Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego, Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego oraz Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi, co świadczy o tym, że najwyższe instytucje państwowe doceniają potrzebę upowszechniania wiedzy w zakresie ochrony rozwiązań technicznych, naukowych i projektowych. Inicjatywa ta wspierana jest także przez liczne środowiska opiniotwórcze. Z ogromną życzliwością angażują się w prace konkursowego Jury wybitne autorytety naukowe i artystyczne, w tym rektorzy i członkowie władz wiodących polskich uczelni, co owocuje stałym wzrostem poziomu zgłaszanych i nagradzanych prac.

Tematem przewodnim tegorocznej edycji konkursu na plakat jest 100 rocznica ustanowienia na ziemiach polskich ochrony własności przemysłowej. To właśnie w listopadzie 1918 roku Naczelnik Państwa – Józef Piłsudski wydał dekret powołujący Urząd Patentowy RP. Polska, dorównując standardom państw zachodnich, stawała się zarazem częścią globalnego systemu ochrony własności intelektualnej.W uroczystości weźmie udział Prezes IWP Bożena Gargas.

Dotychczasowe edycje konkursu umożliwiły dostrzeżenie i wyróżnienie wielu utalentowanych twórców i naukowców, którzy w swojej działalności podejmują tematykę własności przemysłowej, będącej istotnym elementem warunkującym rozwój innowacyjnej gospodarki.
Projekty plastyczne zgłaszane na konkurs należą do kategorii sztuki użytkowej wykorzystywanej przez Urząd Patentowy RP w licznych działaniach promocyjnych służących podnoszeniu społecznej świadomości ochrony własności przemysłowej i są publikowane w licznych wydawnictwach edukacyjnych.

źródło: materiały prasowe

Więcej >>

MASZ PYTANIE?

Informacji udzieli Ci:

Sekretariat
iwp@iwp.com.pl
tel. (22) 860 00 66,
fax. (22) 831 64 78