Strona główna » Centrum wiedzy

AKTUALNOŚĆ Z RYNKU

Konkurs na logo Start In Poland

Program Start In Poland to marka parasolowa obejmująca szereg rządowych inicjatyw, adresowanych do startupów lokalizujących swój biznes w Polsce. Ministerstwo Rozwoju ogłasza konkurs, przeznaczony dla profesjonalnych projektantów oraz firm projektowych, a także dla studentów kierunków artystycznych, na przygotowanie projektu logo programu.

Konkurs zostanie przeprowadzony dwufazowo. W I etapie należy przesłać do 6 maja br. minimum pięć dotychczas wykonanych projektów logo. Następnie, na podstawie dostarczonych prac, wybranych zostanie trzech uczestników konkursu. W II etapie zakwalifikowani uczestnicy przygotują do 27 maja br. po dwa projekty logo wraz z przykładowymi propozycjami jego użycia oraz opisem genezy logo. Konkurs zostanie rozstrzygnięty na początku czerwca br.
 

Program Start In Poland

Celem realizacji programu Start In Poland jest stworzenie ekosystemu rozwoju startupów w Polsce, który zapewni warunki wzrostu liczby startupów i przedsiębiorstw typu scale up, charakteryzujących się wysokim potencjałem rozwoju. Program Start In Poland ma na celu stworzenie sprzyjających warunków do działalności startupów, na każdym etapie ich rozwoju. Począwszy od fazy inkubacji, przez rozwój, jak i ekspansję międzynarodową. Ma on również zachęcać podmioty zza granicy do zakładania startupów i rozwijania ich działalności w Polsce.

Program umożliwi również rozwój startupów w oparciu o potrzeby spółek Skarbu Państwa (SSP) i prywatnych polskich korporacji, uzyskując ich wsparcie kapitałowe i merytoryczne. Rolą wybranych polskich korporacji będzie nie tylko dostarczenie kapitału inwestycyjnego, ale przede wszystkim odpowiednich zasobów (wiedzy, infrastruktury) niezbędnych do dynamicznego wzrostu startupów. Wsparcie startupów po fazie seed ma na celu wzrost ich potencjału i budowanie silniejszej pozycji na rynku poprzez ich właściwe przygotowanie w ramach programów akceleracyjnych realizowanych we współpracy z polskimi korporacjami, w tym SSP. Przewiduje się stworzenie mechanizmu wsparcia kapitałowego dla startupów po fazie seed, które będą wdrażały swoje rozwiązania powstające w odpowiedzi na zdefiniowane potrzeby dużych przedsiębiorstw, w celu zwiększenia skali działalności czy uruchomienia produkcji masowej.

Rezultatem wspólnych działań będzie zarówno rozwój polskich startupów poprzez dostęp do potencjału spółek Skarbu Państwa, jak i wdrożenie pomysłów i idei zrealizowanych przez startupy w spółkach Skarbu Państwa, które podniosą ich poziom.

Więcej informacji oraz dokumenty konkursowe >>

MASZ PYTANIE?

Informacji udzieli Ci:

Sekretariat
iwp@iwp.com.pl
tel. (22) 860 00 66,
fax. (22) 831 64 78