Strona główna » Centrum wiedzy

AKTUALNOŚĆ Z RYNKU

750 mln na B+R dla małych i średnich firm. Rusza nowa edycja konkursu dla MŚP tzw. "szybka ścieżka"

W konkursie Narodowego Centrum Badań i Rozwoju duże firmy zdobyły niemal 150 mln na realizację innowacyjnych projektów. Teraz przed tą samą możliwością stanęły małe przedsiębiorstwa. Program ma zachęcić małe i średnie firmy do wykorzystania rezultatów prac badawczo-rozwojowych w działalności gospodarczej. 

Mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa skorzystają z „szybkiej ścieżki” po raz drugi. W dotychczasowych konkursach ogłaszanych w 2015 r. NCBR przyjęło blisko dwa tysiące wniosków. NCBR zdecydowało się sfinansować 169 projektów o wartości 691 mln zł.

Wśród dotychczasowych beneficjentów „szybkiej ścieżki” są takie przedsiębiorstwa jak: SAULE Technologies założona przez Olgę Malinkiewicz, twórczynię rewolucyjnej technologii perowskitowej; VIGO System, producent detektorów podczerwieni m.in. łazika marsjańskiego Curiosity, CT Adventure specjalizujący się w technologiach z użyciem podczerwieni czy studio filmowe, produkcyjne i animacyjne Platige Image. Granty z NCBR trafiły do firm zajmujących się m.in.: unikalnym w skali światowej układem napędowym Efneo do rowerów elektrycznych czy prototypowymi tomografami i spektrometrami EPR oraz PEDRII do zastosowań biomedycznych i wspomagania badań nad terapiami nowotworowymi.

Budżet konkursu dla MŚP, do którego trwa nabór to 750 mln złotych. W ramach „szybkiej ścieżki” przedsiębiorcy mogą ubiegać się o dofinansowanie projektów obejmujących badania przemysłowe i prace rozwojowe albo prace rozwojowe nad rozwiązaniami technologicznymi i produktami, które służą rozwojowi prowadzonej działalności oraz wzmacnianiu pozycji konkurencyjnej firmy. Tematyka prac musi wpisywać się w jedną z tzw. „Krajowych inteligentnych specjalizacji” (warto tu zauważyć, że z końcem 2014 roku na listę inteligentnych specjalizacji krajowych zostały wpisane Inteligentne Technologie Kreacyjne, a więc i wzornictwo). Poziom dofinansowania sięga nawet 80 proc. w zależności od wielkości przedsiębiorstwa i charakteru projektu.

Zgodnie z formułą „szybkiej ścieżki” nabór wniosków prowadzony będzie od 4 kwietnia do 29 lipca 2016 r. Tura nadsyłania zgłoszeń podsumowywana będzie co miesiąc. W „szybkiej ścieżce” NCBR formalności zostały zredukowane do minimum, a czas wydania decyzji o dofinansowaniu skrócony do blisko 60 dni, by zachęcić małych i średnich przedsiębiorców do sięgania po wsparcie na innowacje. Procedura jest intuicyjna, a cały wniosek można wypełnić i złożyć drogą elektroniczną.

– Kładziemy nacisk na wdrożenie wyników prac B+R do praktyki gospodarczej. Dlatego wnioski są oceniane przez niezależnych ekspertów biznesowych i naukowych, którzy mają za zadanie zweryfikować, czy projekt jest innowacyjny i w jaki sposób odpowiada na zapotrzebowanie rynku – wskazuje prof. Jerzy Kątcki, zastępca dyrektora Narodowego Centrum Badań i Rozwoju.

W tym roku Narodowe Centrum Badań i Rozwoju przeprowadzi jeszcze dwa inne konkursy „szybkiej ścieżki”. W drugim kwartale ogłosi konkurs dla dużych przedsiębiorców, a w trzecim konkurs dla MŚP realizujących projekty w regionach słabiej rozwiniętych. Ich łączny budżet to 1,75 mld zł.
 

oprac. na podst. www.nauka.gov.pl i www.ncbir.pl

MASZ PYTANIE?

Informacji udzieli Ci:

Sekretariat
iwp@iwp.com.pl
tel. (22) 860 00 66,
fax. (22) 831 64 78