Strona główna » Centrum wiedzy

AKTUALNOŚĆ Z RYNKU

Fair Design 2015 - międzynarodowa konferencja teorii i krytyki designu na ASP w Warszawie

banner_pl.jpg

Poczynając od 2015 roku Wydział Wzornictwa Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie zamierza rozpocząć organizowanie cyklu konferencji poświęconych teorii i krytyce wzornictwa, które musi dostosować się do coraz szybciej zmieniających się uwarunkowań społecznych, kulturowych, technologicznych i ekonomicznych. W  zamierzeniu Organizatorów konferencje te miałyby stać się forum umożliwiającym dyskusję wykraczającą poza zawodowe środowisko projektantów.

Pierwsza z tych konferencji poświęcona będzie różnym formom aktywności występującym we współczesnym społeczeństwie. To właśnie aktywność w stopniu znacznie większym niż dawniej kształtuje naszą świadomość. Tradycyjne metody poznawania świata oparte o bierne przyswajanie wiedzy zdobytej i przetworzonej przez innych (edukacja, literatura, prasa, telewizja, etc.) są coraz częściej uzupełniane (lub wręcz zastępowane) przez aktywne/interaktywne formy poznania. Dzieje się tak zarówno w świecie realnym (praca, aktywna rekreacja, podróże, relacje międzyludzkie), jak w wirtualnym. Obie te sfery zresztą się przenikają. Tym zjawiskom towarzyszy rozszerzanie obszaru doświadczania na cały świat oraz przyspieszenie tempa ich zdobywania (ale też weryfikowania). Te nowe formy nakładają się lub przeplatają z tradycyjnymi, zwłaszcza że, jak nigdy wcześniej, obok siebie (bądź wspólnie) realizowane są przez przedstawicieli różnych generacji – od kilkuletnich dzieci po osoby w wieku 80+.

Konferencja zaplanowana jest na dwa dni i będzie podzielona na siedem sesji. Pierwsza z nich, teoretyczna, ma skupić się na opisie stanu współczesnego społeczeństwa z punktu widzenia nauk humanistycznych i społecznych oraz teorii wzornictwa. Kolejne sesje poświęcone będą prezentacji praktycznych rozwiązań projektowych powiązanych z następującymi tematami: aktywność w pracy, aktywność w czasie wolnym, aktywność w sieci, aktywność w społeczeństwie po-cyfrowym, nomadyzm i aktywność ludzi w wieku lat 80 i więcej. Prezentacjom towarzyszyć będzie teoretyczne wprowadzenie do poszczególnych problemów, a także podsumowanie wniosków. Po konferencji Akademia Sztuk Pięknych opublikuje wszystkie związane z nią materiały.


Konferencja FAIR DESIGN 2015 odbędzie się w audytorium nowego budynku Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie, przy Wybrzeżu Kościuszkowskim 37 24 i 25 września 2015 r.

źródło >>

MASZ PYTANIE?

Informacji udzieli Ci:

Sekretariat
iwp@iwp.com.pl
tel. (22) 860 00 66,
fax. (22) 831 64 78