Strona główna » Centrum wiedzy

AKTUALNOŚĆ Z RYNKU

Bydgoski Park Przemysłowo-Technologiczny ogłosił otwarty konkurs na nazwę dla nowego obiektu

Partner projektu Zaprojektuj Swój Zysk – Bydgoski Park Przemysłowo-Technologiczny ogłosił otwarty konkurs na nazwę dla nowego obiektu noszącego roboczą nazwę Inkubator Przedsiębiorczości.
Nazwa powinna się składać maksymalnie z czterech wyrazów. Każdy uczestnik może zgłosić dowolną liczbę propozycji nazwy. Prace można przysyłać do 8 sierpnia 2014 do godz. 12.00. Nagrodą główną jest nagroda finansowa w wysokości 700 zł.

Powstający obiekt ma ułatwić młodym przedsiębiorcom z pomysłem prowadzenie własnej działalności gospodarczej. Inkubator ma oferować między innymi wsparcie biurowe, szkolenia i doradztwo, porady prawne i obecność nowych podmiotów w otoczeniu biznesowym. Utworzenie obiektu będzie wiązało się z poprawą jakości oraz dostępu do usług związanych z zaawansowanym wsparciem dla przedsiębiorstw. Realizacja projektu umożliwi zapewnienie wysokiej jakości zróżnicowanych usług, które ułatwią prowadzenie i rozwijanie działalności gospodarczej przedsiębiorstw.

Inkubator Przedsiębiorczości powstanie przy współudziale środków z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2007-2013, Osi priorytetowej 5 „Wzmocnienie konkurencyjności przedsiębiorstw”, Działanie 5.1 „Rozwój instytucji otoczenia biznesu”.

 

MASZ PYTANIE?

Informacji udzieli Ci:

Sekretariat
iwp@iwp.com.pl
tel. (22) 860 00 66,
fax. (22) 831 64 78