Strona główna » Centrum wiedzy

AKTUALNOŚĆ Z RYNKU

Program Bridge Alfa dla innowacyjnych w skali świata technologii i produktów.

bridge.jpg

Bridge Alfa to nowatorska inicjatywa NCBR w ramach programów BRIdge. Skierowany jest do prywatnych inwestorów, którzy mają doświadczenie w inkubowaniu innowacyjnych pomysłów. Celem jest zwiększenie liczby komercjalizacji rozwiązań wypracowanych w państwowych jednostkach badawczych.

- Bez ryzyka nie ma innowacji, ale szansę realizacji mają tylko te przełomowe projekty, które są atrakcyjne dla inwestorów. Dzięki wypracowaniu elastycznej, dostosowanej do potrzeb rynku formuły programu oraz wykorzystaniu know-how naszych partnerów wprowadzamy przełomowy sposób wspierania projektów B+R o wysokim stopniu ryzyka inwestycyjnego - mówi Leszek Grabarczyk, Zastępca Dyrektora Narodowego Centrum Badań i Rozwoju.

BRIdge Alfa skierowany jest do pomysłów znajdujących się w fazie seed, gdzie ryzyko niepowodzenia inwestycyjnego jest największe, ale można je zweryfikować relatywnie niedużym kosztem. Wsparte w ten sposób projekty stanowią atrakcyjny produkt dla Funduszy Venture Capital. Tym samym zostanie zlikwidowana luka kapitałowa, która uniemożliwia naukowcom dotarcie ze swoimi projektami do biznesu.

Inwestorzy mogą się ubiegać o bezzwrotne wsparcie, którego NCBR udziela im na utworzenie wehikułu inwestycyjnego. Ich sieć stworzy ekosystem wspierający inkubację spółek spin-off. Za pośrednictwem wehikułu selekcjonowane będą pomysły o wysokim potencjale komercjalizacyjnym. Będą wchodzić na rynek dzięki zapewnieniu przejścia przez fazę proof of principle i proof of concept oraz wszystkich usług niezbędnych do przekształcenia w spin-off.

BRIdge Alfa jest nowatorską inicjatywą z kilku powodów. Przede wszystkim, formuła projektu jest bardzo otwarta - nie ma tu sztywnej procedury naboru wniosków o dofinansowanie. Inwestorzy przedstawiają oferty współpracy w formie koncepcji, w której prezentują swoje doświadczenie oraz metody pozyskiwania i komercjalizowania innowacyjnych pomysłów badawczo - rozwojowych. Złożone oferty podlegają ocenie międzynarodowego grona ekspertów, którzy dzięki bogatemu doświadczeniu są w stanie wyselekcjonować najlepsze projekty. Otwarta formuła naboru ofert daje możliwość wykorzystania dostępnego na rynku know-how dotyczącego metod komercjalizacji prac badawczo - rozwojowych. Pozwala też zastosować najnowsze dobre praktyki i skuteczne rozwiązania z rynku prywatnego. Te cenne doświadczenia mogą być później wykorzystane przy opracowaniu i realizacji kolejnych przedsięwzięć NCBR.

W ramach pierwszego naboru do BRIdge Alfa wybranych zostało ośmiu partnerów:

• Polski Instytut Badań i Rozwoju
• Fundacja Startup Hub Poland
• Fundacja Globe Forum
• Akcelerator Innowacji NOT
• Fundusz BIOSEED
• Black Pearls
• Innovation Nest
• Life Science Innovations

Obecny etap realizacji programu to negocjacje w sprawie podpisania umów o współpracy. W oparciu o nie będą uruchamiane wehikuły inwestycyjne.

BRIdge ma za zadanie wesprzeć projekty na najwcześniejszym etapie rozwoju. - Chcemy zbudować grupę innowacyjnych projektów, które na wyjściu or nas będą miały uporządkowane sprawy związane z własnością intelektualną, będą zweryfikowane, czy nadają się na rynek i będą miały silny zespół – tłumaczy Leszek Grabarczyk, zastępca dyrektora NCBiR w wywiadzie dla Gazety Wyborczej.

NCBR oferuje bezzwrotne wsparcie w wysokości 50 mln zł z funduszy unijnych, tj. 80% wartości programu, pozostałe 20% ma pochodzić od inwestorów. Maksymalne wsparcie na projekt może wynieść nawet 1 mln zł. Warunkiem jest, obecność w każdym pomyśle elementu badawczo-rozwojowego.

Każdy fundusz ma działać nieco inaczej. Niektóre z nich będą dedykowane konkretnych branżom. Black Pears stawia na rozwiązania związane z poprawą jakości życia, fundusz LSI na nauki biologiczne, adresowane do globalnych odbiorców. Pierwsze poszukiwania innowacyjnych projektów rozpoczną się w drugim kwartale 2015 roku.

Więcej informacji w artykule „Pomysł i będą miliony”, Katarzyna Zachariasz, Gazeta Wyborcza, 5.02.2014
oraz na stronie NCBR

 

MASZ PYTANIE?

Informacji udzieli Ci:

Sekretariat
iwp@iwp.com.pl
tel. (22) 860 00 66,
fax. (22) 831 64 78