Strona główna » Centrum wiedzy

AKTUALNOŚĆ Z RYNKU

Polska rozpoczęła produkcję i sprzedaż grafenu.

583.jpg18 grudnia 2013 r. należąca do ARP S.A. spółka Nano Carbon, której strategicznym partnerem jest Instytut Technologii Materiałów Elektronicznych, oficjalnie uruchomiła produkcję grafenu oraz internetowy kanał jego sprzedaży.

To pierwsza w Polsce udana próba komercjalizacji grafenu, wykorzystująca dorobek polskiej placówki naukowej. Jest to dopiero pierwszy etap budowy Centrum Grafenowego bazującego na globalnej pozycji ITME, integrującego działania w obszarze badań naukowych, kształcenia kadr oraz transferu technologii.

- Cieszę się, że potrafiliśmy w Polsce rozwinąć i wdrożyć najnowocześniejszą technologię opartą na polskim patencie. ARP S.A. skutecznie wspiera rozwój innowacyjnej gospodarki, czego najlepszym dowodem jest dzisiejsze uruchomienie sprzedaży grafenu oznaczające de facto wejście spółki portfela Agencji do pierwszej ligi produktów Hi-Tech. – powiedział Wojciech Dąbrowski, prezes ARP S.A.

Dzięki osiągnięciu przez Nano Carbon zdolności wytwarzania grafenu w zestandaryzowanym procesie i jego seryjnej produkcji na podłożach z miedzi i węglika krzemu możliwe było uruchomienie internetowego kanału sprzedaży poprzez sklep internetowy www.grapheneshop.pl. Ten etap jest uwieńczeniem pierwszej fazy komercjalizacji badań nad grafenem, które dwa lata temu zainicjowała Agencja Rozwoju Przemysłu S.A.

Agencja Rozwoju Przemysłu S.A. podjęła się komercjalizacji grafenu w 2011 r. bazując na ścisłej współpracy z Instytutem Technologii Materiałów Elektronicznych w Warszawie (ITME). Powołano wtedy spółkę celową Nano Carbon, której głównym zadaniem było zidentyfikowanie i komercyjne wykorzystanie technologii wykorzystujących grafen. Zakupiono także dla potrzeb ITME specjalizowaną aparaturę badawczą. W chwili obecnej, przy wykorzystaniu infrastruktury ITME produkowany jest grafen na miedzi i węgliku krzemu o bardzo wysokiej jakości, predestynowany tym samym do zastosowań w elektronice. Uruchomiony został projekt inwestycyjny, który pozwoli na wytwarzanie w pierwszym kwartale 2014 r. arkuszy grafenu na folii Cu o wymiarach 300x300 mm przy utrzymaniu dotychczasowej jakości. Równolegle Nano Carbon uruchamia internetowy kanał sprzedaży, który pozwoli na zarządzanie zamówieniami i dostosowanie produkcji do potrzeb konkretnych jednostek B&R działających w Polsce i na świecie.

Nad wytwarzaniem grafenu zespół dr. Włodzimierza Strupińskiego z warszawskiego Instytutu Technologii Materiałów Elektronicznych pracował od 2006 r. W 2011 r. polscy naukowcy z ITME wynaleźli nowatorską metodę wytwarzania warstw grafenu na podłożu z węglika krzemu.W tym samym roku polska metoda hodowania grafenu na węgliku krzemu objęta została międzynarodowym patentem. Polski grafen charakteryzuje się najwyższą, możliwą do udokumentowania jakością wynikającą z opanowania unikalnych technologii jego wytwarzania oraz stosowanych podłoży.

Uruchomienie przez Nano Carbon, we współpracy z ITME, produkcji i internetowego kanału sprzedaży grafenu to wymierny sukces spółki grupy ARP S.A., wprowadzający ją do elitarnego grona światowych graczy rynku high-tech. Plany działania zakładają rozpoczęcie produkcji i sprzedaży szerokiej gamy produktów grafenowych oraz alianse strategiczne z globalnymi partnerami – współpracę w sprzedaży produktów oraz licencji technologicznych.

Jednym z kierunków komercjalizacji grafenu podjętych przez ITME, Nano Carbon oraz Zakłady Azotowe w Tarnowie Mościcach jest opracowanie i wprowadzenia na rynek grafenu płatkowego – wytwarzanego na drodze przetwarzania grafitu - oraz tworzyw konstrukcyjnych nowej generacji bazujących na jego wykorzystaniu.

Kluczowym czynnikiem wspierającym szanse rozwoju Nano Carbonu jest wysoka międzynarodowa pozycja ITME. W październiku 2013 r. wystartował Program Graphene Flagship (GF), będący inicjatywą UE w zakresie finansowania badań nad grafenem, dla którego przeznaczony został w horyzoncie 10 lat budżetw wysokości 1 mld euro. Do kierownictwa Programu GF wybrany został jako przedstawiciel ITME dr W. Strupiński.

źródło: oprac. IWP na podstawie ARP S.A.

Więcej >>

www.grapheneshop.pl

595.jpg

Premier Donald Tusk uczestniczył w oficjalnej uroczystości uruchomienia internetowego kanału sprzedaży, fot: ARP S.A.

610_1.jpg

fot: ARP S.A.

MASZ PYTANIE?

Informacji udzieli Ci:

Sekretariat
iwp@iwp.com.pl
tel. (22) 860 00 66,
fax. (22) 831 64 78