Strona główna » Centrum wiedzy

AKTUALNOŚĆ Z RYNKU

Konkurs na logo Uniwersytetu Warszawskiego

Uniwersytet Warszawski ogłosił otwarty, jednoetapowy konkurs na opracowanie logotypu i/lub hasła promującego jubileusz 200-lecia istnienia UW, który przypada w 2016 roku.

Logotyp i hasło będą wykorzystywane przy okazji wydarzeń związanych z rocznicą utworzenia uczelni. Powinny one wzbudzać wśród odbiorców pozytywne skojarzenia z obchodami i przypominać o historii Uniwersytetu. Jednocześnie muszą odwoływać się do jej obecnego wizerunku – uczelni nowoczesnej, gdyż tematem jubileuszu będą wyzwania stojące przed Uniwersytetem w przyszłości, umiędzynarodowienie uczelni oraz jej pozycja na świecie.  Powinny akcentować dorobek UW - jego czołowe miejsce wśród krajowych uczelni pod względem jakości kształcenia i badań naukowych - oraz zachęcać studentów i naukowców z zagranicy do zapoznania się z uniwersytecką ofertą edukacyjną i osiągnięciami badawczymi.

Autor najlepszej pracy otrzyma nagrody pieniężne w wysokości 8 tys. zł za logotyp i 4 tys. zł za hasło, w przypadku zwycięstwa pracy w kategorii „logotyp i hasło” – 12.000 zł.

Termin składania prac mija 10 stycznia 2014. Wyniki Konkursu zostaną ogłoszone na stronie internetowej
www.uw.edu.pl w dn. 22.01.2014

Więcej >>

MASZ PYTANIE?

Informacji udzieli Ci:

Sekretariat
iwp@iwp.com.pl
tel. (22) 860 00 66,
fax. (22) 831 64 78