Strona główna » Centrum wiedzy

AKTUALNOŚĆ Z RYNKU

Miasto Gdańsk ogłasza konkurs na zestawy mebli miejskich

gdansk_540.jpg

Miasto Gdańsk ogłosiło konkurs na zestawy mebli miejskich do stosowania w przestrzeniach publicznych miasta.
Przedmiotem konkursu jest opracowanie projektu oryginalnych zestawów współczesnych mebli miejskich, wpisujących się w charakter określonego typu przestrzeni Gdańska tj. w przestrzeń historyczną, przed-modernistyczną oraz zabudowę współczesną, modernistyczną. Uczestnik konkursu może złożyć maksymalnie 2 projekty dedykowane dla 2 różnych stref miejskich.

Obiekty małej architektury wchodzące w skład projektowanego zestawu to ławka lub krzesło uliczne, kosz na odpadki, stojak na rowery, donica oraz słupek wygradzający. Organizatorzy dopuszczają zaprojektowanie dodatkowych elementów, takich jak: przysiadak, barierka, osłona drzewa, modułowa obudowa skrzynki techniczne (prąd, gaz itp.), latarnia, wiata przystankowa, wiata rowerowa, tablica informacyjna, słup ogłoszeniowy, stół do szachów oraz parkometr, a także form zintegrowanych - hybrydowych. Meble miejskie powinny być zaprojektowane zgodnie z zasadami ergonomii, z materiałów odpornych na warunki pogodowe i wandalizm.

Konkurs jest skierowany zarówno do profesjonalistów, tj. architektów, projektantów, grafików, pracowni architektonicznych i projektowych, jak i studentów powyższych kierunków oraz innych osób posiadających umiejętność projektowania form przestrzennych.

Ostateczny termin nadsyłania prac upływa 27.11.2013 o godz. 17.00. Ogłoszenie wyników nastąpi 5 grudnia 2013 r.

Organizator planuje przyznanie sześciu nagród finansowych, po trzy dla każdego typu przestrzeni. 1 nagroda w wysokości 10.000 PLN brutto, 2 nagroda – 7.500 PLN brutto, a 3 nagroda – 5.000 PLN brutto.
Dodatkową nagrodą będzie umieszczenie projektów w Katalogu Mebli Miejskich Gdańska, z podaniem nazwy projektanta.
- Opracowanie takiego katalogu umożliwi bardziej spójne, a przede wszystkim indywidualne zagospodarowanie przestrzeni publicznych w elementy małej architektury. Chcemy, by meble - zaprojektowane specjalnie dla Gdańska, dedykowane gdańskiej przestrzeni - podobnie jak architektura budowały tożsamość naszego miasta - podkreśla Michał Szymański, kierownik Referatu Estetyzacji Miasta gdańskiego magistratu.

Prace konkursowe oceni Sąd Konkursowy w składzie:

ANDRZEJ DUCH, Dyrektor Wydziału Urbanistyki, Architektury i Ochrony Zabytków, Urząd Miejski w Gdańsku, przewodniczący Sądu Konkursowego;

KATARZYNA RZEHAK, Dyrektor Kreatywna Instytutu Wzornictwa Przemysłowego;

JADWIGA CHARZYŃSKA, Dyrektor Centrum Sztuki Współczesnej Łaźnia;

JAN BUCZKOWSKI, prof., Wydział Architektury Politechniki Gdańskiej;

ANDRZEJ PNIEWSKI, prof., Akademia Sztuk Pięknych w Gdańsku;

DARIUSZ SŁODKOWSKI, Przewodniczący Komisji Rewitalizacji, Rada Miasta Gdańska;

MICHAŁ SZYMAŃSKI, Kierownik Referatu Estetyzacji Miasta, Wydział Urbanistyki, Architektury i Ochrony Zabytków, Urząd Miejski w Gdańsku;

MACIEJ RADOWICZ, Zastępca Dyrektora, Zarząd Dróg i Zieleni w Gdańsku.


Więcej informacji nt. konkursu: http://www.gdansk.pl/nasze-miasto,808,27122.html


 

MASZ PYTANIE?

Informacji udzieli Ci:

Sekretariat
iwp@iwp.com.pl
tel. (22) 860 00 66,
fax. (22) 831 64 78