Strona główna » Centrum wiedzy

AKTUALNOŚĆ Z RYNKU

Promocja książki "Ludowość na sprzedaż. Towarzystwo Popierania Przemysłu Ludowego, CEPELiA, Instytut Wzornictwa Przemysłowego" autorstwa Piotra Korduby

korduba.jpg10 czerwca br. o godzinie 19.00 w Muzeum Narodowym w Warszawie odbędzie się spotkanie poświęcone książce "Ludowość na sprzedaż". W spotkaniu wezmą udział, prócz autora Piotra Korduby, również dr Ewa Klekot, dr hab. Małgorzata Omilanowska, Bogna Świątkowska oraz Jarosław Trybuś.

Książka Piotra Korduby opowiada o fenomenie, jakim w XX wieku było polskie wzornictwo, wnętrzarstwo i moda inspirowana sztuką i rękodziełem ludowym. Mimo że ludowość na sprzedaż może wydawać się dzieckiem czasów peerelowskich, wyrosła jednak z wyrafinowanej koncepcji, którą współtworzyły urzędnicze, naukowe i artystyczne elity międzywojennej Polski. To na wypracowanej wówczas modzie i mechanizmach wytwórczych opierała się Cepelia. Unikatowe przedsiębiorstwo utworzone już w powojennej, komunistycznej Polsce, które wykształciło własny - cepeliowski - styl, naznaczając nim nie tylko oficjalne wnętrza użyteczności publicznej, lecz także polskie mieszkania drugiej połowy XX wieku. Ludowość na sprzedaż była nie tylko sposobem wykorzystania ludowej estetyki w rodzimym wzornictwie, lecz także wielkim, rozciągniętym na przestrzeni różnych okresów projektem o znaczeniu estetycznym, kulturowym, politycznym i gospodarczym.

Autor książki korzystał m.in. z materiałów archiwalnych Instytutu Wzornictwa Przemysłowego, w którym w latach 50. wypracowano unikatową metodę włączania twórczości ludowej do wzornictwa przemysłowego.
Założycielka Instytutu Wzornictwa Przemysłowego i jego wieloletnia dyrektor ds. artystycznych - Wanda Telakowska głosiła hasło "tworzenia nie tylko dla narodu, ale i z narodem". Kładła szczególny nacisk na wartości twórczości ludowej i jej wkład do nowego wzornictwa o rodzimym charakterze. Organizowała m.in. grupy projektanckie, które wyjeżdżały w teren, aby wypracować kolekcje wzorów czerpiąc z twórczości ludowej.Wyniki prowadzonych w IWP eksperymentów i wypracowanej metody opisała w dwóch książkach - "Twórczość ludowa w nowym wzornictwie" (1954) oraz "W kręgu chłopskiej kultury: inwencja ludowa we współczesnej wytwórczości" (1970).

Piotr Korduba, urodzony w 1976 roku, adiunkt w Instytucie Historii Sztuki Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Zajmuje się historią architektury mieszkalnej, kulturą zamieszkiwania i wnętrz oraz dziejami wzornictwa. Opublikował między innymi: Patrycjuszowski dom gdański w czasach nowożytnych (Warszawa 2005), Sołacz. Domy i ludzie (Poznań 2009, 2012) oraz na starym Grunwaldzie. Domy i ich mieszkańcy (wraz z Aleksandrą Paradowską, Poznań 2012).

dr Ewa Klekot - antropolożka sztuki, tłumaczka, absolwentka archeologii i etnografii, doktor nauk o sztuce. Pracuje jako adiunkt w Instytucie Etnologii i Antropologii Kulturowej Uniwersytetu Warszawskiego. Interesuje ją interdyscyplinarne podejście do badań znaczeń przedmiotÛw materialnych, w tym także przedstawień obrazowych.

dr hab. Małgorzata Omilanowska - jest historykiem sztuki. Specjalizuje się w problemach architektury XIX i XX wieku, teorii sztuki i opieki nad zabytkami. Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Członek wielu rad naukowych polskich i niemieckich instytucji, m.in. Instytutu Herdera w Marburgu i Germanisches Nationalmuseum w Norymberdze. Prezes Patria Polonorum, członek Council of Europa Nostra, Stowarzyszenia HistorykÛw Sztuki i członek Polskiego Komitetu ICOMOS.

dr Jarosław Trybuś (1976), historyk sztuki, krytyk architektury, wykładowca, absolwent Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, zajmuje się problemem architektury niezrealizowanej (autor książki Warszawa niezaistniała. Niezrealizowane projekty dla Warszawy w 20-leciu międzywojennym). Dyrektor ds. merytorycznych Muzeum Historii Warszawy. Kurator (z Grzegorzem Piątkiem) ekspozycji w Pawilonie Polskim Hotel Polonia. The Afterlife of Buildings/BudynkÛw życie po życiu, na XI Biennale Architektury w Wenecji w 2008 roku, nagrodzonej Złotym Lwem za najlepszy pawilon narodowy. Dorocznej Nagrody Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego za rok 2008, Dyplomu Ministra Spraw Zagranicznych za wybitne zasługi dla promocji Polski w świecie (2009).

Więcej >>

MASZ PYTANIE?

Informacji udzieli Ci:

Sekretariat
iwp@iwp.com.pl
tel. (22) 860 00 66,
fax. (22) 831 64 78