Strona główna » Centrum wiedzy

AKTUALNOŚĆ Z RYNKU

Konkurs na projekt portalu internetowego dla Muzeum Narodowego w Krakowie

Muzeum Narodowe w Krakowie, przy współpracy ze Stowarzyszeniem Twórców Grafiki Użytkowej, zaprasza do udziału w konkursie na projekt nowego portalu internetowego dla Muzeum.
Nowy portal ma prezentować bogactwo zbiorów Muzeum, wydawnictwa MNK i zróżnicowane pod względem stylistyki Oddziały, pełne niezwykłych eksponatów. Ponadto, ma pokazywać w nowoczesny sposób bieżące wydarzenia wystawiennicze i edukacyjne, jak i przybliżać pracę muzealników, a także spełniać rolę naukową i edukacyjną dla polskiej oraz międzynarodowej publiczności.

Konkurs ma formułę dwuetapową, otwartą. Uczestnicy, którzy przejdą do drugiego etapu, wykonają odpłatnie projekt strony www dla MNK. Dodatkowo, w drugim etapie, Muzeum uhonoruje zdobywców 1, 2 i 3 miejsca nagrodą pieniężną, a zwycięzca konkursu zostanie zaproszony do całościowego zrealizowania projektu.

Termin przysyłania zgłoszeń: 11 kwietnia 2013
Przygotowanie wstępnych koncepcji portalu: 20 czerwca 2013
Wybór zwycięzcy: 2 lipca 2013

Nagrody:
1 miejsce w II etapie konkursu: 3 000 zł
2 miejsce w II etapie konkursu: 2 000 zł
3 miejsce w II etapie konkursu: 1 000 zł

Wynagrodzenie dla każdego uczestnika za wykonanie wstępnej koncepcji portalu w II etapie: 3 300 zł
Wynagrodzenie przeznaczone na kompleksową realizację projektu: 100 000 zł

Więcej informacji:
stgu.pl
www.muzeum.krakow.pl/

konkurs_strona_muzeum_w_krakowie_03_2013_plakat_600x857.jpg

 

MASZ PYTANIE?

Informacji udzieli Ci:

Sekretariat
iwp@iwp.com.pl
tel. (22) 860 00 66,
fax. (22) 831 64 78