Strona główna » Centrum wiedzy

AKTUALNOŚĆ Z RYNKU

VI Międzynarodowa Konferencja Innowacyjność i kreatywność kobiet - Design szansą dla MSP

Design_szansa_dla_MSP_600.jpg

Rozwijanie firm w oparciu o design może okazać się korzystne dla polskich przedsiębiorców, a także całej polskiej gospodarki, w której strukturze MSP mają dominujący udział i stanowią podstawę wzrostu PKB. Według najnowszych badań Design Council w Londynie każdy 1 funt zainwestowany we wzornictwo przynosi brytyjskim MSP 25 funtów zysku. Takie statystyki dowodzą, że design jest szansą dla przedsiębiorców.
Co znaczące - w gospodarkach przodujących w rankingach innowacyjności na świecie design jest szczególnie doceniany.

Tegoroczna edycja konferencji poświęcona będzie m.in. zagadnieniom związanym ze znaczeniem działalności projektowej dla rozwoju innowacyjnej gospodarki w Polsce, z uwzględnieniem roli małych i średnich przedsiębiorstw jako podmiotów będących jednocześnie źródłem i odbiorcą nowoczesnego designu. Tematyka obrad będzie obejmować także prawną ochronę wzornictwa.
Potencjał polskich MSP pozwala na zdecydowanie większe uwzględnienie wzornictwa w strategii tych firm. Wpłynie to zarówno na zbudowanie ich marki i wzmocnienie pozycji na rynku, jak również zapewni wzrost zysków.

Podczas konferencji przedsiębiorcy oraz przedstawiciele środowisk projektantów będą mieli możliwość wymiany doświadczeń, zdiagnozowania przyczyn, które nie sprzyjają ich współpracy, a także określenia i sprecyzowania niezbędnych działań finansowych, prawnych, edukacyjnych itp., które przyczyniłyby się do większego wykorzystania designu w MSP oraz w firmach i przedsiębiorstwach wdrażających rozwiązania innowacyjne.
W dyskusjach panelowych wezmą również udział przedstawiciele organizacji międzynarodowych, a także polskich i zagranicznych instytucji naukowych.

Najważniejsze tematy, które zostaną poruszone podczas VI Międzynarodowej Konferencji Innowacyjność i kreatywność kobiet. Design szansą dla MSP organizowanej z inicjatywy Urzędu Patentowego RP, to:

  • Jak finansować wzornictwo i czy rzeczywiście wpływa ono na pozycję rynkową i giełdową firmy?
  • Jakie korzyści płyną z ochrony wzornictwa?
  • W jaki sposób regiony mogą wspierać sektor MSP?
  • Jak skutecznie rozwijać współpracę przedsiębiorców z projektantami?
  • Czy i jak przygotowywać absolwentów kierunków projektowych na uczelniach wyższych do działalności na rynku?

Konferencja będzie tłumaczona symultanicznie na język angielski i transmitowana w Internecie, odbędzie się w siedzibie Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. (ul. Książęca 4, Warszawa).

Wydarzeniu towarzyszy wystawa Polskie Red Doty, której kuratorem jest profesor Czesława Frejlich z Akademii Sztuk Pięknych w Krakowie. Na ekspozycji zaprezentowane zostaną prace wybitnych polskich projektantów, docenione i wyróżnione prestiżową, międzynarodową nagrodą Red Dot Award.

Konkurs Red Dot Design Award organizowany jest od roku 1955 przez jedną z najstarszych i uznanych w świecie designu instytucji – Design Zentrum Nordhrein Westfalen w Essen, Niemcy. Przyznane wyróżnienia wpływają znacząco na wzrost wartości i rozpoznawalność w świecie nagrodzonych rozwiązań innowacyjnych. Polacy znajdują się w gronie nagrodzonych od 2008 roku. Wystawa promująca 25 wyróżnionych polskich produktów ma być zachętą dla kolejnych polskich przedsiębiorców do inwestowania w oparciu o dobre projektowanie.
Polskie Red Doty oglądać można w Galerii Kordegarda (Warszawa, Krakowskie Przedmieście 15) w dniach od 21 marca do 2 kwietnia 2013 r.
Udział w obu wydarzeniach jest bezpłatny.

Źródło: UPRP

Więcej informacji >>
 

MASZ PYTANIE?

Informacji udzieli Ci:

Sekretariat
iwp@iwp.com.pl
tel. (22) 860 00 66,
fax. (22) 831 64 78