Strona główna » Centrum wiedzy

AKTUALNOŚĆ Z RYNKU

35 mln złotych na wsparcie uzyskania ochrony własności przemysłowej. Nabór wniosków trwa tylko do końca grudnia 2012 roku

Plogo_parp.gifolska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości (PARP) prowadzi nabór projektów w ramach Poddziałania 5.4.1. „Wsparcie na uzyskanie ochrony własności przemysłowej” Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka.

Wnioski można składać jeszcze tylko do 31.12.2012 roku, do godz. 16:30. Dofinansowanie udzielane będzie na realizację projektów mających na celu poprawę efektywności funkcjonowania rynku innowacji i przepływu rozwiązań innowacyjnych poprzez upowszechnianie stosowania prawa własności intelektualnej, w szczególności poprzez uzyskiwanie ochrony własności przemysłowej.
Wsparcie może być udzielone m.in. na ochronę wynalazków, wzorów użytkowych i przemysłowych powstałych w wyniku badań przemysłowych lub prac rozwojowych, przygotowanie wniosku, jak również wydatki związane z postępowaniem w celu obrony prawa, koszty obsługi zawodowego pełnomocnika.
Część dofinansowania może objąć również zakup analiz i ekspertyz o charakterze prawnym, ekonomicznym, marketingowym, czy technicznym oraz koszty niezbędnych tłumaczeń. Nie kwalifikuje się natomiast rejestracja znaków towarowych.
O dofinansowanie mogą ubiegać się mikro-, małe i średnie przedsiębiorstwa.
Maksymalna dotacja może wynieść 400 tys. zł, minimalna 2 tys. zł. Kwota środków przeznaczonych na dofinansowanie projektów w 2012 roku wynosi 35 000 000 pln.

Więcej informacji >> www.parp.gov.pl

 

MASZ PYTANIE?

Informacji udzieli Ci:

Sekretariat
iwp@iwp.com.pl
tel. (22) 860 00 66,
fax. (22) 831 64 78