Strona główna » Centrum wiedzy

AKTUALNOŚĆ Z RYNKU

IV Forum Gospodarcze Rynków Bałtyckich i Wschodnich

W dniach 4-5 października 2012 roku w Lidzbarku Warmińskim odbędzie się IV Forum Gospodarcze Rynków Bałtyckich i Wschodnich.

Głównym celem Forum jest prezentacja Warmii i Mazur, jako partnera gospodarczego dla regionów krajów Europy Wschodniej i Skandynawii. Podczas Forum przedstawione zostaną szanse rozwoju międzynarodowej współpracy gospodarczej i wymiany handlowej, która ma za zadanie ożywienie powiązań gospodarczych z rynkami wschodnimi i bałtyckimi, a także umożliwienie nawiązania bezpośrednich kontaktów gospodarczych regionalnych przedsiębiorstw z partnerami zagranicznymi.
W tym roku wiodącymi branżami w czasie spotkań będą: przemysł spożywczy, drzewny, produkcja mebli, turystyka, produkcja jachtów i budownictwo.
W trakcie Forum zaplanowano liczne wydarzenia towarzyszące, w tym sesje matchmaking – B2B z przedsiębiorcami z Polski, Armenii, Azerbejdżanu, Białorusi, Estonii, Gruzji, Kazachstanu, Litwy, Łotwy, Rosji, Ukrainy, a także Skandynawii.

W celu stworzenia warunków do nawiązania bezpośrednich kontaktów handlowych• w ramach Forum organizatorzy przewidzieli także sesję spotkań kooperacyjnych – B2B, dedykowaną branżom:
• przetwórstwo rolno-spożywcze;
• turystyka i rekreacja;
• przetwórstwo drzewne i produkcja mebli;
• usługi budowlane i produkcja stolarki otworowej;
• nautyczna.

Podczas drugiego dnia Forum, Elżbieta Rozbicka z Działu Doradztwa Instytutu Wzornictwa Przemysłowego zaprezentuje wykład skierowany do polskich przedsiębiorców i polskich Instytucji Otoczenia Biznesu pt. Jak pozyskać projekt trafiający w rynek i potrzeby konsumenta.

Organizatorami Forum są Samorząd Województwa Warmińsko-Mazurskiego i Warmińsko-Mazurska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. w Olsztynie.

Więcej informacji >>

MASZ PYTANIE?

Informacji udzieli Ci:

Sekretariat
iwp@iwp.com.pl
tel. (22) 860 00 66,
fax. (22) 831 64 78