Strona główna » Centrum wiedzy

AKTUALNOŚĆ Z RYNKU

Konferencja „W stronę dizajnu krytycznego”

W dniach 23-24 marca br. w Krakowie odbędzie się Ogólnopolska Interdyscyplinarna Konferencja Studencko- Doktorancka „W stronę dizajnu krytycznego”. Organizuje je Koło Naukowe Kulturoznawców Uniwersytetu Jagiellońskiego.

krytyczny.jpg
Konferencja będzie próbą przekroczenia wąskiej perspektywy rozumienia dizajnu jako sposobu nadawania formy estetycznej i funkcjonalnej przedmiotom użytkowym oraz stylizacji plakatom lub książkom. Organizatorzy chcą wprowadzić pojęcie dizajnu krytycznego do debaty akademickiej, określić jego miejsce pośród innych praktyk projektowania, zarysować wielość perspektyw mówienia o nim oraz opisać strategie i praktyki wykorzystywane przez projektantów w ramach nurtu krytycznego tak w Polsce, jak i na świecie. Organizatorzy kierują zaproszenie do szerokiej grupy zainteresowanych: adeptów zarówno różnych dziedzin humanistyki (historia sztuki, filozofia, kulturoznawstwo, etnologia, medioznawstwo), nauk społecznych (socjologia) jak i praktyków – studentów wydziałów form przemysłowych i grafiki uczelni artystycznych, oraz do czynnych projektantów.

Email konferencji
Więcej informacji

MASZ PYTANIE?

Informacji udzieli Ci:

Sekretariat
iwp@iwp.com.pl
tel. (22) 860 00 66,
fax. (22) 831 64 78