Strona główna » Centrum wiedzy

AKTUALNOŚĆ Z RYNKU

50 mln euro dla wzornictwa i innowacyjności

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości zorganizuje w nadchodzącym roku dwa konkursy na dofinansowanie prac badawczo-rozwojowych i opracowania wzorców przemysłowych. Łączna pula środków do pozyskania to 50 mln euro.
Pierwszy konkurs PARP ogłosi 20 stycznia – wnioski przyjmowane będą od 15 lutego. Start drugiego konkursu planowany jest na 16 sierpnia, a o pieniądze będzie można aplikować od 6 września.
Jak informuje „Puls Biznesu” z 15 grudnia br., o pochodzące ze środków unijnych pieniądze (działanie 4.2 programu Innowacyjna Gospodarka) starać się mogą firmy planujące rozwój działalności badawczo-rozwojowej bądź opracować i wdrożyć wzory przemysłowe bądź usługowe. Dotację będzie można przeznaczyć na m.in. opłacanie usług doradczych, szkoleniowych, zakup środków trwałych oraz usług prawnych.
Według cytowanego przez „Puls Biznesu” Jerzego Kwiecińskiego, prezesa Europejskiego Centrum Przedsiębiorczości, zainteresowanie pozyskaniem pieniędzy z tego źródła jest duże, ponieważ nie wymaga ono spełnienia tak wysokich wymagań w stosunku do innowacyjności, jak w innych działaniach.
Więcej na ten temat w „Pulsie Biznesu” z dnia 15 XII br., strona 10.

PB_15.12.jpg


 

MASZ PYTANIE?

Informacji udzieli Ci:

Sekretariat
iwp@iwp.com.pl
tel. (22) 860 00 66,
fax. (22) 831 64 78