Strona główna » Centrum wiedzy » Raporty i ekspertyzy

RAPORTY I EKSPERTYZY

Ekspertyzy i raporty

Instytut Wzornictwa Przemysłowego przygotowuje ekspertyzy i raporty z obszaru wzornictwa, ergonomii, szeroko pojętych zjawisk kulturalnych, rynku, konsumenta, trendów wzorniczych i materiałowych. Obserwuje i bada zależności zachodzące w danym obszarze, oraz formułuje prognozy dotyczące określonego zjawiska. Zapoznaj się z naszymi raportami:

1. WZORNICTWO E-USŁUG. ANALIZA STANU WZORNICTWA USŁUG ŚWIADCZONYCH DROGĄ ELEKTRONICZNĄ I PERSPEKTYWY ICH ROZWOJU W POLSCE. 

Podstawą Raportu jest analiza wyników badania rynku e-usług, kompetencji i potrzeb polskich przedsiębiorstw w zakresie wdrażania nowego projektu e-usługi oraz efektywności projektowania usług elektronicznych przeprowadzonego w lipcu 2010 r. na zlecenie Instytutu Wzornictwa Przemysłowego przez Pentor Research International na mierzalnej próbie przedsiębiorstw różnych branż, dla których usługi świadczone drogą elektroniczną stanowią potencjalnie o ich przewadze konkurencyjnej na rynku.

Celem badania było uzyskanie odpowiedzi na pytanie czy i na ile przedsiębiorcy branży usługowej wykorzystują wzornictwo do projektowania e-usług, jakie to przynosi rezultaty oraz jak przebiega proces projektowania nowej e-usługi.

Raport Wzornictwo e-usług. Analiza stanu wzornictwa usług świadczonych drogą elektroniczną i perspektywy ic...

2. DIAGNOZA STANU WZORNICTWA, WRZESIEŃ 2009

Spis treści 31.50 KB
Streszczenie 36.95 KB
Treść raportu 629.40 KB

Raport został przygotowany dla Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego na Kongres Kultury Polskiej (23-25 września 2009 r.) www.kongreskultury.pl. Przedmiotem raportu jest analiza stanu i trendów w polskim wzornictwie traktowanym jako element kultury materialnej. Raport porusza m.in. takie tematy jak zakres i funkcjonowanie wzornictwa, kształcenie i upowszechnianie wzornictwa, tradycja polskiego wzornictwa i jednocześnie definiuje rekomendacje dla rozwoju wzornictwa jako obszaru kultury niematerialnej.

3. ANALIZA APLIKACJI WZORNICTWA PRZEMYSŁOWEGO W POLSKICH PRZEDSIĘBIORSTWACH, MAJ 2008
Analiza Aplikacji Wzornictwa Przemyslowego w Polskich Przedsiebiorstwach Aneks Analizy Aplikacji Wzornictwa Przemyslowego w Polskich Przedsiebiorstwach

Sprostowanie 171.06 KB

Raport przygotowany przez Instytut Wzornictwa Przemysłowego na zlecenie Ministerstwa Gospodarki, opublikowany w maju 2008 roku. Opracowanie obejmuje badania ilościowe i jakościowe ponad 300 przedsiębiorstw i jest pierwszą na taką skalę analizą stosowania wzornictwa przemysłowego i użytkowego w polskich przedsiębiorstwach działających w gospodarce rynkowej. Do tej pory w Polsce nie były prowadzone niezależne, systematyczne badania dotyczące aplikacji wzornictwa dla reprezentatywnej próby krajowych przedsiębiorstw. Dla przygotowania badań IWP skorzystał z doświadczeń programu badawczego prowadzonego w Wielkiej Brytanii przez Design Council.
 

4. WZORNICTWO SZANSĄ ROZWOJU BRANŻY JUBILERSKO-ZŁOTNICZEJ I BURSZTYNIARSKIEJ W POLSCE, PAŹDZIERNIK 2007

Spis treści 133.00 KB
Abstrakt raportu 135.00 KB

Ekspertyza została opracowana przez Instytut Wzornictwa Przemysłowego na zlecenie Ministerstwa Gospodarki. Celem ekspertyzy była analiza stanu i trendów w polskim jubilerstwie i bursztyniarstwie z punktu widzenia roli designu oraz wskazanie koncepcji wykorzystania wzornictwa w rozwoju branży jako czynnika kształtującego markę firmy i zwiększającą konkurencyjność na rynku. Autorzy odnieśli się również do doświadczeń innych krajów Unii Europejskiej – Włoch i Niemiec.

 

5. ANALIZA ŚWIADOMOŚCI POTRZEB KONSUMENCKICH W PRZEDSIĘBIORSTWACH PRZY OPRACOWYWANIU I WDRAŻANIU NOWEGO PRODUKTU, LISTOPAD 2007

Treść raportu  419.13 KB

Ekspertyza została przygotowana na podstawie wyników badania jakościowego przeprowadzonego na zlecenie Instytutu przez agencję badawczą oraz na podstawie badań i doświadczeń innych krajów w tym obszarze. W badaniu wzięli udział przedstawiciele przedsiębiorstw z różnych branż oraz projektanci, mający na swoim koncie wdrożenia nowych projektów wzorniczych.

Raport jest źródłem informacji o tym, skąd przedsiębiorcy czerpią wiedzę na temat oczekiwań konsumenta i w jakim stopniu te potrzeby ostatecznego odbiorcy są uwzględnianie w procesie rozwoju nowego produktu. Ekspertyza miała na celu określenie i zanalizowanie świadomości potrzeb konsumenckich w przedsiębiorstwach przy opracowywaniu nowego produktu. Ekspertyza zawiera rekomendacje dotyczące możliwych do podjęcia przez PARP i/lub Ministerstwo Gospodarki działań zmierzających do wsparcia polskich przedsiębiorstw w rozwoju innowacyjnych produktów odpowiadających na rzeczywiste potrzeby konsumenta.

Zobacz także:

Realizacje wydawnictw

MASZ PYTANIE?

Informacji udzieli Ci:

Sekretariat:
tel. (22) 860 00 66,
fax. (22) 831 64 78

iwp@iwp.com.pl