Strona główna » Projekty » Wzornictwo Biznes Zysk

WZORNICTWO BIZNES ZYSK

banerwbzbaner.jpg

Wzornictwo-Biznes-Zysk  – ucz się od tych, którzy osiągnęli sukces

Instytut Wzornictwa Przemysłowego zaprasza do udziału w nowym projekcie Wzornictwo-Biznes-Zysk.

Jeżeli jesteś:

Przedsiębiorcą, który chce zrozumieć zasady pracy zespołu projektowego mającego wdrożone projekty, przynoszące wielokrotne zyski

Projektantem, który chce poznać oczekiwania i potrzeby przedsiębiorców tak, aby przyszła współpraca była korzystna i owocna dla obu stron

Studentem wzornictwa, lub absolwentem tego kierunku, który chce w praktyce poznać zasady współpracy między producentem, a zespołem projektowym

Przedstawicielem administracji, który chce poznać korzyści, jakie przynosi aplikacja wzornictwa przemysłowego w przedsiębiorstwach oraz zdobyć umiejętności pracy w interdyscyplinarnym zespole projektowym

weź udział w projekcie Wzornictwo-Biznes-Zysk.

Projekt obejmuje warsztaty, towarzyszące warsztatom wystawy (ekspozycje studiów przypadku), seminaria oraz portal internetowy.

Warsztaty

W ramach projektu zaplanowano dwa rodzaje warsztatów skierowane do:

  • przedsiębiorców: kadry technicznej i ekonomicznej (m.in. technologów, konstruktorów, ekonomistów), projektantów oraz studentów i absolwentów uczelni wyższych
     
  • przedsiębiorców: kadry zarządzającej w firmach, osób biorących udział we wdrażaniu nowego produktu na rynek, projektantów oraz studentów i absolwentów uczelni wyższych

Warsztaty prowadzone przez znane studia projektowe, dotyczyć będą zasad wdrażania procesu wzorniczego w przedsiębiorstwach z przedstawieniem na konkretnych przykładach korzyści, które niesie za sobą wdrożenie nowego produktu.

Poświęcone będą takim zagadnieniom, jak budowanie zespołu projektowego, aspekty prawne, techniczne i ekonomiczne procesu wzorniczego, finansowe wsparcie wdrożenia procesu wzorniczego.

Uczestnicy warsztatów zapoznają się z całym procesem wzorniczym opartym na przykładach wdrożeń, zakończonych sukcesem rynkowym. Warsztatom towarzyszyć będzie wystawa (ekspozycja studiów przypadków) i katalog.

20140924_IWP_PROJEKT_WBZ_photo_Mirek_Kazmierczak_FOTOactions_0037.JPG

fot. Krystian Szczęsny/FOTOactions

20141118_19_IWP_WBZ_0046.jpg

fot. Krystian Szczęsny/FOTOactions

20140924_IWP_PROJEKT_WBZ_photo_Mirek_Kazmierczak_FOTOactions_0014.JPG

fot. Krystian Szczęsny/FOTOactions

Seminaria

Seminaria będą miały charakter informacyjno-dyskusyjny. Wezmą w nich udział projektanci, przedsiębiorcy, osoby odpowiedzialne za wdrożenie wzornictwa, zajmujące się finansowaniem procesów wzorniczych oraz zagadnieniami prawnymi w tym zakresie.

Podczas seminariów uczestnicy poznają podparte przykładami korzyści płynące z rozwoju nowego produktu z wykorzystaniem wzornictwa oraz najnowsze światowe trendy. Mówić o nich będą polscy i zagraniczni goście oraz projektanci posiadający doświadczenie w pracy z przedsiębiorcami w Polsce i za granicą.

Portal

Portal projekt-wbz.com.pl będzie główną platformą komunikacji i wiedzy, integrującą przedsiębiorców, projektantów, uczelnie i podmioty zajmujące się promocją i doradztwem w zakresie innowacji.

portal_3v.JPG

Portal dostarczy specjalistyczną wiedzę, metodologię i praktyczne rozwiązania, pokaże na przykładach, jak skutecznie tworzyć innowacyjne wzorniczo produkty oraz jak skutecznie wprowadzać je na rynek.
Będą to m.in. studia przypadków, przykłady dobrych praktyk oraz materiały pochodzące z seminariów i warsztatów realizowanych w ramach projektu.

Na portalu WBZ dostępna będzie aplikacja, która pomoże w samodzielnym stworzeniu briefu projektowego, dzięki której uczestnicy warsztatów będą mogli w praktyce wykorzystać wiedzę zdobytą w projekcie.


Na portalu znajdzie się również Wizytownik - narzędzie online umożliwiające nawiązywanie relacji biznesowych między przedsiębiorcami, a projektantami biorącymi udział w projekcie.

wizytownik_v2.JPG


Projekt kluczowy: „Wzornictwo-Biznes-Zysk”, w skrócie WBZ finansowany jest z działania 5.2 „Wspieranie Instytucji otoczenia biznesu świadczących usługi proinnowacyjne oraz ich sieci o znaczeniu ponadregionalnym”, Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka 2007-2013
Okres realizacji projektu: 01.06.2014 – 31.12.2015
baner.jpg

Masz pytanie?

Telefon:
+48 22 860 04 00
e-mail: projekt-wbz@iwp.com.pl