Strona główna » Projekty » Wystawy » re.produkt 3 » Więcej informacji » Knockoutdesign o re.produkt 3

KNOCKOUTDESIGN O RE.PRODUKT 3

Celem wystawy re.produkt 3 jest przedstawienie przykładów rozwiązań projektowych zmierzających do tworzenia zrównoważonych, przyjaznych środowisku produktów.

Zamiast udawać, że prezentowane na wystawie idee i projekty są ostatecznymi rozwiązaniami “zielonego problemu”, chcemy sprowokować publiczną dyskusję na temat zrównoważonego rozwoju w świecie design. Cykl życiowy każdego przedmiotu jest złożony i powiązany z wieloma towarzyszącymi mu procesami. Trudno więc jednoznacznie stwierdzić, które przedmioty są prawdziwie przyjazne środowisku. Te prezentowane na wystawie, oceniamy jako ciekawe próby zbliżenia się do realizacji produktu w pełni zrównoważonego. Jako kuratorki, przy wyborze produktów brałyśmy pod uwagę raczej kilka kluczowych zjawisk obecnych we współczesnym designie, niż wyniki badań naukowych poświęconych tematyce zrównoważonego rozwoju.

Wystawa re.produkt 3 została oparta na KONCEPCJI 3R, określającej trzy podstawowe zasady prowadzące do opracowania zrównoważonego produktu // re-duce, re-use, re-cycle //.
3R odnosi się do całości modelu ekonomicznego uwzględniając zarówno etap produkcyjny, jak i etap użytkowania. Realizacja celów określonych przez KONCEPCJĘ 3R powinna więc przebiegać w różnych wymiarach: rządowym, edukacyjnym, technologicznym i finansowym. Szczególnie istotny jest wymiar edukacyjny, gdyż prowadzi on do budowania świadomości konsumenckiej i uwrażliwienia ludzi na potrzebę zrównoważonego wykorzystywania surowców.

Produkty zostały pogrupowane w cztery uzupełniające się kategorie //

re.duce // produkty, przy których powstaniu istotne było zminimalizowanie zużycia surowców i energii oraz zmniejszenie ilości powstających odpadów. W tej grupie znajdują się produkty łączące w sobie najnowsze osiągnięcia technologiczne, jak również te opierające się na prostym zabiegu projektowym radykalnie zmniejszającym ilość powstających odpadów.

re.use // grupa produktów powstałych w wyniku powtórnego użycia przedmiotów, które straciły swoją funkcję. Strategia re.use jest bardzo powszechna wśród współczesnych projektantów. Można powiedzieć, że jest ona najprostszym narzędziem projektanta starającego się działać zgodnie z założeniami 3R.

re.cycle // obejmuje produkty wytworzone przy użyciu surowców wtórnych. W wielu przypadkach są to materiały innowacyjne, takie jak biopolimery (zastępujące tradycyjny plastik), powstałe dzięki współpracy między naukowcami i projektantami. Znajdują się tu także przedmioty włączające się w naturalny obieg materii, czyli całkowicie biodegradowalne.

strategie // kategoria, w ramach której prezentujemy firmy charakteryzujące się nowatorskim, zbliżającym się do realizacji idei zrównoważonego rozwoju podejściem do produkcji oraz ciekawą polityką wewnętrzną.

Wystawa re.produkt 3 jest rozszerzeniem poprzednich edycji wystawy re.produkt – pierwszej, zorganizowanej jesienią 2009 r. przez Fundację SPOT. w Poznaniu oraz drugiej zorganizowanej przez Instytut Wzornictwa Przemysłowego w ramach Gdynia Design Days w 2010 r.
Prezentowane produkty i strategie zostały wybrane według tego samego klucza, którym posługiwałyśmy się przy pierwszej odsłonie wystawy. Część z nich prezentowana była w Poznaniu i w Gdyni, pozostałe pokazywane są po raz pierwszy. Łącznie w ramach wystawy prezentujemy ponad 60 przedmiotów zaprojektowanych przez twórców z Europy, Azji i Ameryki Północnej oraz strategie 6 wybranych firm.

KNOCKOUTDESIGN
Kuratorki wystawy re.produkt 3