Strona główna » Projekty » Wystawy » Design w Kontenerach – GDD10

DESIGN W KONTENERACH – GDD10

12 - 20 czerwca 2010
Gdynia, pl. Grunwaldzki
czynne codziennie, w godz. 12.00-20.00
WSTĘP WOLNY

Kurator wystawy: Jolanta Marcinkowska - Bierzońska
Komisarz wystawy: Janusz Kaniewski

logo_kontenery_mini.jpg

Trendy i zjawiska globalne przenikają do rożnych sfer naszego ży cia. Najczulszymi barometrami zmian są między innymi sztuka, design i moda, czyli dziedziny wymagające kreatywnego myślenia i projektowania, definiujące nasze zmienia jące się potrzeby, pragnienia i dziedzictwo.

Wystawa „Design w Kontenerach” to główne wydarzenie w przestrzen i publicznej podczas Gdynia Design Days 2010. Na placu Grunwaldzkim w Gdyni już po raz trzeci przycumowało kontenerowe miasteczko designu. „Koncepcja wizualn a wystawy jest odzwierciedleniem wielowarstwowej struktury miasta: planu urbanistycznego, schematu komunikacyjnego, infrastruktury. Mapa jako środek wyrazu to intuicyjny przewodnik po mieście, oparty na logicznej estetyce elektronicznego układu scalonego, nitek metra, komórek liścia, krwioobiegu” – mówi Janusz Kaniewski, autor tej koncepcji. Jak co roku, „Design w Kontenerach” promuje głównie nowych, mło dych, zdolnych projektantów i studia projektowe. Tym razem, również startujące firmy gotowe do wejścia na rynek. Projektanci tworząc, potrzebują wsparcia promotorów, producentów, dystrybutorów, aby ich projekty mogły się urzeczywistnić, zaistnieć. Stąd pomysł na pokazanie ich projektów szerokiej publiczności, w tym biznes owej. Bezpośredni kontakt projektantów z ostatecznym odbiorcą – konsumentem, połą czony ze sprzedażą produktów jest unikalną formułą tej wystawy.

W tym roku kryteriami doboru projektantów były nie tylko talent i potencjał rynkowy, nowe spojrzenie na design, kreatywność i innowacyjność, ale tak że świadome stosowanie idei zrównoważonego rozwoju, przyjaznego ludziom i ś rodowisku. Wszyscy szukamy równowagi, produktów spełniających nasze oczekiwania, i nnowacyjnych i szczerych. Więź emocjonalna z przedmiotem i jego personalizac ja stały się wymogiem, a sama idea nie jest kolejnym trendem, ale znakiem czasu. Potrz eba otaczania się przedmiotami, które wyrażają naszą osobowość, przynależność lub manifestują poglądy przenika kreatywne poszukiwania młodych designerów.

Nowe, odkrywcze podejście do projektowania równoważy także nasz e niegasnące pragnienie nabywania rzeczy nowych. Poznajemy inne możliwości w istniejących materiałach lub produktach albo znajdujemy zupełnie inne rozwią zania dla naszych potrzeb, ucząc się, jak żyć inaczej – często wygodniej, ale i o dpowiedzialniej. Młodzi projektanci uczą nas, jak świadomie wybierać dobrze i mą drze zaprojektowane przedmioty, które zostaną z nami na dłużej.

Design dla miasta

Jednym z elementów wystawy Design w Kontenerach jest Ławka GROOVE.

Ławka zaprojektowana przez polskie studio projektowe LATALA Design to przykład nowoczesnego rozwiązania projektowego dla miasta. Świetnie wpisze się w nadmorski bulwar, park, a nawet miejską betonową dżunglę, nadając jej nowy charakter. Formą nawiązuje do organicznych , wziętych z natury KSZTAŁTÓW – dysków i połączeń neuronów, dlatego tak łatwo ją przyswajamy estetycznie. Funkcjonalnie pozwala na dowolne kształtowanie kombinacji połączeń oraz umożliwia ich zmiany.

Design w kontenerach KONTENER 1 Info
KONTENER 2 Kiosk
KONTENER 3 Biuro
KONTENER 4 i 5 Bar
KONTENER 6 Interior Park www.interiorpark.pl
KONTENER 7 Noti www.noti.pl
KONTENER 8 Tikkurila www.tikkurila.pl
KONTENER 9 La Fabric www.lafabric.pl
KONTENER 10 JMStudio
KONTENER 11 Warsztaty projektowania /magazyn
KONTENER 12 Young Design 2010 www.iwp.com.pl/projekty_young_design_finalisci_2010
KONTENER 13 Akademia Sztuk Pięknych w Gdańsku www.asp.gda.pl
KONTENER 14 Akademia Sztuk Pięknych w Poznaniu www.asp.poznan.pl
KONTENER 15 Re:make/Re:think360° www.re-make.com.pl
KONTENER 16 Anna Szczęsna www.anana.carbonmade.com
KONTENER 17 Kofikolektif www.kofikolektif.pl
KONTENER 18 Tabanda www.tabanda.pl
KONTENER 19 Fabriqa www.fabriqa.pl
KONTENER 20 CHILLOUT design group www.chilloutstudio.pl
KONTENER 21 Pink Pug Design www.pinkpugdesign.pl
KONTENER 22 Purol Design www.puroldesign.pl
KONTENER 23 SIMPLE Iwona Kosicka www.simple.kosicka.pl
KONTENER 24 Latala www.lataladesign.com
KONTENER 25 Maria Johansson www.materialgirls.se/maria
KONTENER 26 MRKK www.mrkk.pl
KONTENER 27 Moostudio i Papelier www.papelier.pl ;www.moostudio.pl
KONTENER 28 Joanna Rusin & Agnieszka Czop www.joannarusin.com; www.agnieszkaczop.com