WAŻNI LUDZIE W SIECI

Od dawna odczuwaliśmy brak rzetelnej bazy projektantów polskich. Potrzebna była solidna publikacja, zbierająca informacje o historii polskiego projektowania i na bieżąco uzupełniana o najnowsze nazwiska. Słownik Projektantów Polskich online tworzony w IWP uwzględnia przedstawicieli większości dyscyplin projektowych. To pierwsza tego typu publikacja w Polsce.

Dziedziny wzornicze jako istotna gałąź kultury doczekały się na świecie licznych omówień i opracowań, w tym także słownikowych (chociażby „A–Z of modern design” autorstwa Bernda Polstera czy „Phaidon Design Classics”, różne bazy internetowe). W Polsce od dawna dostrzegano potrzebę opracowania wydawnictwa zbierającego informacje na temat środowiska projektantów. Potrzeba wydawała się paląca, gdyż w słownikach i encyklopediach wydawanych za granicą próżno szukać informacji o polskich projektantach tworzących dla przemysłu, nawet tych współpracujących z firmami światowego formatu. Instytut Wzornictwa Przemysłowego postanowił nadrobić powstałe na tym polu zaległości i zaczął intensywne starania o utworzenie profesjonalnej bazy danych. Potrzebny był nam kompetentny zespół, środki finansowe na stworzenie narzędzi do przygotowania, redakcji i publikacji biogramów, opracowanie metodologii i zakresu funkcjonowania bazy online. Warunki te zostały spełnione i pierwszy polski słownik projektantów wystartował.

Słownik jest projektem badawczym, którego podstawowym celem jest upowszechnianie wiedzy na temat polskiego designu (jej brak od lat utrudnia prace naukowe nad naszym wzornictwem). Przy pracach związanych ze zbieraniem materiałów zespół Biblioteki IWP liczy na zaangażowanie i pomoc projektantów, mających dobre rozeznanie w branży i najpełniejszą wiedzę.

Status quo

Prace nad słownikiem rozpoczęliśmy w październiku 2007, rok później, we wrześniu 2008 słownik pojawił się w sieci. Publikacja obejmuje biogramy polskich projektantów tworzących w XX i XXI wieku. Aktualnie dostępnych jest: 120 biogramów z lat 50. i 60., 55 biogramów z lat 70. i 80., 16 biogramów pionierów wzornictwa, 240 biogramów projektantów działających współcześnie, zilustrowanych zdjęciami wybranych projektów.

Redaktorzy przyjęli, że jednym z podstawowych kryteriów kwalifikujących projektantów do słownika jest wdrożenie do produkcji przynajmniej jednego projektu ich autorstwa. I co bardzo cieszy, wielu projektantów spełnia ten warunek, a ich liczba stale rośnie. Wbrew stereotypom o małym zainteresowaniu krajowego biznesu polskimi projektami, nasi designerzy często współpracują z przedsiębiorcami lub sami wdrażają swoje projekty (bez wątpienia jest ich więcej niż 10–15% jak podają niektóre źródła).

SPP jest bezcennym źródłem wiedzy dla historyków i krytyków designu, dla studentów i dziennikarzy, dla producentów i przedsiębiorców. Jest też fascynującą opowieścią o dziejach polskiego wzornictwa, jego najlepszych okresach, twórcach i pięknych produktach. Karty słownika pokazują dobitnie, że wzornictwo to nasza mocna strona.

Słownik Projektantów Polskich powstaje w ramach programu Zaprojektuj Swój Zysk, którego celem jest poprawa konkurencyjności przedsiębiorstw dzięki zastosowaniu wzornictwa. Dla przedsiębiorców to najpełniejsza baza wiedzy o działających projektantach. Projektantom dostarcza informacji o producentach inwestujących w design. Jednak słownik nie tylko obrazuje społeczność polskich designerów, ale również przedstawia panoramę najważniejszych projektów. Archiwizuje nasze ikony designu.

Internetowa forma słownika pozwala na szybkie wyszukiwanie informacji według różnych kategorii: dziedzina twórczości, branża, chronologicznie (według daty urodzenia, okresu aktywności zawodowej czy daty powstania projektu). Liczne zamieszczone w serwisie zdjęcia pozwalają zapoznać się z projektami wybranych autorów lub z określonej branży. Słownik podaje nazwę projektu, rok powstania, nazwiska wszystkich autorów oraz nazwę producenta. W początku 2009 roku na stronie słownika zalogował się tysięczny użytkownik. Zapraszamy kolejnych.

MASZ PYTANIE?

Informacji udzieli Ci:

Janusz Wasilewski
tel.(22) 860 02 44
e-mail: janusz_wasilewski