SFERA USŁUG

DW11_nalepki_su.jpg

 

 

 

 

 

 

 

Laureaci

Finaliści

Usługi rekomendowane

Z uwagi na znaczenie sektora usług dla gospodarki, Instytut Wzornictwa Przemysłowego podjął decyzję o rozszerzeniu monitoringu rynku o obszar usług. Stąd w 2009 roku Instytut opracował pionierską metodę monitoringu rynku usług oraz stworzyła czwartą kategorię konkursu Dobry Wzór – Sferę Usług. Według założeń Instytutu, Sfera Usług prezentuje takie rozwiązania ich dostawców, które mają zaspokajać potrzeby ludności. Oznacza to, że oceniane usługi mają służyć rozwiązaniu problemu, bądź zaspokojeniu jakiejś potrzeby klienta. W ocenie usługi, kluczowa staje się perspektywa klienta i jego doświadczenia z daną usługą.
Co oznacza stwierdzenie „dobrze zaprojektowana usługa”? W przyjętej przez Instytut metodologii oceny to usługa, z której klienci chcą korzystać i która uwzględnia specyficzne wymogi użytkowników, zaspokaja potrzeby możliwie najszerszej społeczności, niezależnie od wieku czy umiejętności, skutecznie rozwiązuje problem, który przed nią postawiono.
Przyjęto 7 kategorii branżowych usług konsumpcyjnych: finansowe, marketingowe i multimedialne, informatyczne, ogólnospołeczne, informacyjne, kulturalne, non profit.

KONTAKT

Zgłoszenia do konkursu:
Joanna Wątrucka
Tel. (22) 860 03 68
e-mail: joanna_watrucka@iwp.com.pl
 

Informacji udzieli Ci:

Małgorzata Wrocławska-Sznejder
Tel.: (22) 860 01 60
e-mail: malgorzata_wroclawska@iwp.com.pl

 Katarzyna Figura
Tel.: (22) 860 00 82
e-mail: katarzyna_figura@iwp.com.pl