SFERA PUBLICZNA

DW11_nalepki_spu.jpg

 

 

 

 

 

 

 

Laureaci

Finaliści

Produkty rekomendowane

Zdrowie, edukacja, sport, komunikacja, transport. Stałe i ruchome wyposażenie przestrzeni publicznych, nowe technologie, zabawki edukacyjne/rehabilitacyjne, sprzęt specjalistyczny i akcesoria, odzież specjalna, środki transportu publicznego i specjalistycznego. Nabywca/użytkownik: państwo, organizacje samorządowe, użytkownicy masowi (określone społeczności, grupy osób) oraz użytkownicy indywidualni.
Produkty z tej kategorii muszą spełniać podwyższone wymagania dotyczące bezpieczeństwa użytkownika (określone obowiązującymi przepisami i normami), trwałości, niezawodności i ekonomicznej eksploatacji, nieuciążliwej dla środowiska.
Produkty ze sfery publicznej powinna cechować adekwatność użytych środków do zamierzonych celów i jednoznaczność koncepcji wizualnej zrozumiałej dla masowych odbiorców.
Oczekiwane wartości dodatkowe to zdolność prowokowania nowych zachowań, nowego sposobu użytkowania, poprawa jakości życia, a niekiedy odniesienie do tradycji lokalnych lub narodowych.

 

KONTAKT

Zgłoszenia do konkursu:
Joanna Wątrucka
Tel. (22) 860 03 68
e-mail: joanna_watrucka@iwp.com.pl
 

Informacji udzieli Ci:

Małgorzata Wrocławska-Sznejder
Tel.: (22) 860 01 60
e-mail: malgorzata_wroclawska@iwp.com.pl

 Katarzyna Figura
Tel.: (22) 860 00 82
e-mail: katarzyna_figura@iwp.com.pl