SFERA PRACY

DW11_nalepki_spr.jpg

 

 

 

 

 

 

 

Laureaci

Finaliści

Produkty rekomendowane

Stałe i ruchome wyposażenie środowiska pracy: biuro, sala konferencyjna/audytoryjna, recepcja, pomieszczenia socjalne pracowników. Rozwiązania systemowe, nowe technologie, akcesoria biurowe, środki transportu, odzież specjalna. Nabywca/użytkownik: właściciel firmy (prywatny i państwowy), określona grupa pracowników, indywidualny pracownik.
Wydajność i efektywność pracy zależą w dużym stopniu od warunków, w jakich pracują ludzie. Produktom z tej kategorii stawia się wysokie wymagania dotyczące bezpieczeństwa użytkowania i ergonomii oraz ekonomiczne. Jednocześnie muszą spełniać kryteria estetyczne odpowiadające przyjętym wzorcom środowiskowym i wizerunkowi firmy. Preferowane są rozwiązania systemowe, uniwersalne, elastyczne i pozwalające na adaptację do zmiennych potrzeb, wynikających z organizacji pracy i na indywidualizację poszczególnych Stanowski zgodnie z preferencjami pracowników. Współczesne biuro łączy miejsce pracy z miejscem nieformalnych spotkań i relaksu, co powinno znaleźć wyraz w charakterze i rodzaju wyposażenia.

KONTAKT

Zgłoszenia do konkursu:
Joanna Wątrucka
Tel. (22) 860 03 68
e-mail: joanna_watrucka@iwp.com.pl
 

Informacji udzieli Ci:

Małgorzata Wrocławska-Sznejder
Tel.: (22) 860 01 60
e-mail: malgorzata_wroclawska@iwp.com.pl

 Katarzyna Figura
Tel.: (22) 860 00 82
e-mail: katarzyna_figura@iwp.com.pl