SFERA DOMU

DW11_nalepki_sd.jpg

 

 

 

 

 

 

 

Laureaci

Finaliści

Produkty rekomendowane

Stałe i ruchome wyposażenie domu i ogrodu. Przedmioty użytku osobistego, odzież. Sport, rekreacja, zabawa, nowe technologie, transport. Nabywca /użytkownik – indywidualny (osoba prywatna, rodzina).Odbiorcy są bardzo zróżnicowani społecznie i ekonomicznie. Mają różne potrzeby, oczekiwania i preferencje.
Produkt powinien być adresowany do wybranej, dokładnie określonej grupy użytkowników. Pożądane jest zapewnienie nabywcy możliwości indywidualizacji produktu – doboru rozmiaru wyboru opcji wykończenia, koloru, wyposażenia dodatkowego, itp.
O wyborze produktu ze sfery domu w dużym stopniu decydują emocje, które ten wywołuje u klienta. Dlatego w tej sferze równie ważne jak cechy użytkowe, estetyczne i ekonomiczne są wartości dodatkowe, które produkt reprezentuje.

KONTAKT

Zgłoszenia do konkursu:
Joanna Wątrucka
Tel. (22) 860 03 68
e-mail: joanna_watrucka@iwp.com.pl
 

Informacji udzieli Ci:

Małgorzata Wrocławska-Sznejder
Tel.: (22) 860 01 60
e-mail: malgorzata_wroclawska@iwp.com.pl

 Katarzyna Figura
Tel.: (22) 860 00 82
e-mail: katarzyna_figura@iwp.com.pl