WZÓR ROKU

dobry_wzor_kółko3_1.jpg

WZÓR ROKU 2013 nagroda specjalna Ministra Gospodarki dla najlepszego produktu zaprojektowanego przez polskiego projektanta i wyprodukowanego przez polskiego przedsiębiorcę dla:

4.jpg

 Lokomotywy multisystemowej GAMA MARATHON

Projekt: Bartosz Piotrowski - sylwetka zewnętrzna, Mariusz Gorczyński - kabina maszynisty
Producent: Pesa Bydgoszcz S.A.

Uzasadnienie:

Lokomotywa Gama Marathon zwraca uwagę oryginalną, starannie dopracowaną bryłą i dlatego może spełnić przełomową rolę w historii polskiej kolei, wnosząc wysoką wartość estetyczną do jej wizerunku, wpływając na prestiż użytkującego przewoźnika oraz zadowolenie podróżnych.

Konstrukcja lokomotywy została podporządkowana koncepcji stylistycznej i to założenie pozwoliło uzyskać nową jakość. Bryła zewnętrzna została starannie dopracowana. Sposób budowania powierzchni, ich płynność i logiczne przejścia pomiędzy widokami od przodu i z profilu, spójny z całością wykrój bocznej szyby, czy też przemyślane i podporządkowane koncepcji podziały płatów poszycia, dowodzą dobrego warsztatu projektanta.
Na uznanie zasługuje dbałość o detale: nadanie reflektorom charakteru świateł zespolonych, podobnie jak w samochodach. Wnętrze lokomotywy zostało zaprojektowane prosto i praktycznie.
Jakkolwiek estetyczna wartość wnętrza nie ma znaczenia dla odbioru pojazdu w przestrzeni publicznej, to warto jednak podkreślić, że współczesne wymogi stawiają estetykę miejsca pracy niemal na równi z ergonomią i poziomem jego technicznego zaawansowania.

Bez wahania można stwierdzić, że lokomotywa Gama Marathon spełnia wymogi współczesności. Odpowiada na ogólnoświatowy trend i wynikające z niego współczesne oczekiwania związane z funkcjonowaniem w przestrzeni publicznej tego typu pojazdu, które już od dawna wykraczają poza wartości czysto użytkowe i obejmują swoim zasięgiem także walory wizualne.

 

KONTAKT

Zgłoszenia do konkursu:
Joanna Wątrucka
Tel. (22) 860 03 68
e-mail: joanna_watrucka@iwp.com.pl
 

Informacji udzieli Ci:
Anna Weresińska
tel.(22) 860 02 85
e-mail: anna_weresinska@iwp.com.pl

Małgorzata Wrocławska-Sznejder
Tel.: (22) 860 01 60
e-mail: malgorzata_wroclawska@iwp.com.pl