Strona główna » Projekty » Dobry Wzór » Dobry Wzór 2018

DOBRY WZÓR 2018

25_lat_dobrego_wzoru.jpg25_lat_dobrego_wzoru.jpg

25 lat konkursu DOBRY WZÓR


Już od 25 lat przyznajemy nagrody Dobry Wzór! To ćwierć wieku rozwoju polskiej gospodarki poprzez design, który my dostrzegaliśmy, ocenialiśmy i nagradzaliśmy. Jubileuszowa edycja konkursu skłania do podsumowań: od roku 1993, roku pierwszej edycji, zmieniał się polski rynek, a konkurs rozwijał się adekwatnie do tych zmian. Najpierw ocenialiśmy tylko polskie produkty, w roku 2006 dodaliśmy też zagraniczne. Do podstawowych sfer konkursu: domu, pracy i publicznej w roku 2010 dołączyliśmy usługi rozumiejąc, że service design jest przyszłością rynku. Odważnie dodawaliśmy do ocenianych i nagradzanych produktów grafikę użytkową i opakowania, nowe technologie i nowe materiały (2013 r.), a dwa lata temu modę i akcesoria produkowane seryjnie oraz transport i komunikację. Co roku przyznajemy także tytuł Designera Roku dla projektanta o największym wkładzie w rozwój polskiego designu. Dzięki naszej transparentności i solidności Dobry Wzór ma pozycję eksperta, konkursu niezależnego i wiarygodnego, za którym nie stoi żaden komercyjny sponsor.


PARTNERZY


Wspierają nas najważniejsze instytucje publiczne w kraju oraz media ogólnopolskie i branżowe. Patronat Honorowy i nagrodę specjalną Wzór Roku przyznaje co roku minister odpowiedzialny za gospodarkę. W ubiegłym roku do grona instytucji wspierających konkurs dołączył Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego udzielając Patronatu Honorowego i przyznając również nagrodę specjalną Wzór Roku dla Kultury. Od czterech lat Agencja Rozwoju Przemysłu SA, Partner Strategiczny nagradza tytułem Produkt Roku, najbardziej innowacyjny polski produkt.


WYSTAWA I KATALOG KONKURSU


Produkty i usługi biorące udział w konkursie prezentowane są na prestiżowej wystawie w budynku IWP w Warszawie, na którą wstęp jest wolny. Odwiedza ją ponad 2000 widzów, a w mediach ukazuje się około 200 publikacji. W ramach konkursu powstaje również dwujęzyczny katalog, zawierający opinie eksperckie o każdym produkcie.


ZNAKI POZYCJONUJĄCE I NAGRODY


Na pierwszym etapie konkursu produkty i usługi otrzymują znaki pozycjonujące i wyróżniające je na rynku – „Produkt rekomendowany do konkursu”, „Finalista konkursu”. A podczas Gali konkursu przyznawane są następujące nagrody: „Dobry Wzór”- po kilka nagród w każdej sferze, „Wzór Roku ” – nagroda ministra odpowiedzialnego za gospodarkę, „Wzór Roku dla Kultury”- nagroda Ministra Kultury i „Produkt Roku ”- nagroda Agencji Rozwoju Przemysłu. W konkursie Dobry Wzór przyznajemy corocznie tytuł Designera Roku.


SFERY KONKURSU


• Dom

• Praca

• Sfera Publiczna

• Usługi

• Nowe technologie

• Grafika użytkowa i opakowania

• Nowe materiały

• Transport i komunikacja

• Moda i akcesoria


JURY


Produkty i usługi poddawane są dwuetapowej ocenie. W pierwszej przez ekspertów, którzy wyłaniają finalistów, w drugiej przez multidyscyplinarne jury, które wskazuje laureatów konkursu.


NA KONKURSIE SIĘ NIE KOŃCZY


Produkty i usługi wyłonione w konkursie Dobry Wzór Instytut Wzornictwa Przemysłowego przedstawia w innych swoich projektach jako modelowe przykłady współpracy projektanta i przedsiębiorcy. Promujemy je nie tylko w ramach toczącego się konkursu, ale również na wystawach, warsztatach, studiach podyplomowych czy w publikacjach eksperckich.

KONTAKT

Informacji udzieli Ci:
Anna Weresińska
tel.(22) 860 02 85
e-mail: anna_weresinska@iwp.com.pl

Małgorzata Wrocławska-Sznejder
Tel.: (22) 860 01 60
e-mail: malgorzata_wroclawska@iwp.com.pl