WZÓR ROKU 2014

wzor_roku.jpg

WZÓR ROKU 2014 nagroda specjalna Ministra Gospodarki dla najlepszego produktu zaprojektowanego przez polskiego projektanta i wyprodukowanego przez polskiego przedsiębiorcę dla:

urzadzenia.jpg

Sensorów systemu inteligentnego domu Door/Window Sensor, Flood Sensor, Smoke Sensor, Motion Sensor
Marka: Fibaro
Projekt: Maciej Fiedler
Producent: Fibar Group Sp. z o.o.

Uzasadnienie:

Minister Gospodarki zwrócił uwagę na to, że system sensorów Fibaro, wpisuje się w rozwijający w świecie trend domu inteligentnego, wykorzystujący najnowocześniejsze technologie informatyczne i mobilne. System Fibaro ułatwia zarządzanie domem, zwiększa komfort życia oraz przyczynia się do ograniczenia konsumpcji energii przez gospodarstwa domowe – zmniejszenie zużycia prądu w sposób pośredni ogranicza emisję CO2, którą państwa UE muszą obniżyć do 2020 roku o 20 proc. w stosunku do 1990 roku. Cztery czujniki nie tylko pozwalają zdalnie zarządzać domem z urządzeń mobilnych, takich jak smartfon i tablet, lecz również czuwają nad bezpieczeństwem mieszkańców, ostrzegając ich przed zagrożeniami i awariami – pożarem, zalaniem oraz włamaniem. Czujniki Fibaro to produkt powstający w Polsce i zaprojektowany przez polskich projektantów, jak również adekwatny do możliwości polskiego konsumenta.
 

KONTAKT

Zgłoszenia do konkursu:
Joanna Wątrucka
Tel. (22) 860 03 68
e-mail: joanna_watrucka@iwp.com.pl
 

Informacji udzieli Ci:
Anna Weresińska
tel.(22) 860 02 85
e-mail: anna_weresinska@iwp.com.pl

Małgorzata Wrocławska-Sznejder
Tel.: (22) 860 01 60
e-mail: malgorzata_wroclawska@iwp.com.pl