DESIGNER ROKU 2011

Marek Liskiewicz oraz studio Triada Design

Uzasadnienie prezes Instytutu Wzornictwa Przemysłowego, Beaty Bochińskiej:

Tegoroczny laureat konkursu Dobry Wzór 2011, który otrzymuje tytuł Designera Roku przyznawany przez prezesa IWP cechuje się wyjątkowo bogatymi doświadczeniami zawodowymi.Ma na swoim koncie liczne realizacje przemysłowe wdrożone do produkcji, bardzo duże doświadczenie związane z realizacją komunikacji wizualnej . Równolegle ze swoimi doświadczeniami projektowymi przez wiele lat był i jest czynnym pedagogiem oraz współautorem pionierskich opracowań związanych z zarządzaniem wzornictwem. Przez wiele lat dzielił się wiedzą i służył radą młodym projektantom. Wraz ze studiem projektowym, którego był współtwórcą - miał rzeczywisty wpływ na strategię rozwoju kilku producentów, których obroty na rynku , dzięki współpracy z nim samym oraz z zespołem , z którym pracuje, znacząco wzrosły. Mimo bardzo dużego doświadczenia zachował rzadką u projektantów pokorę oraz elastyczność wobec zachodzących rynkowych zmian.

KONTAKT

Zgłoszenia do konkursu:
Joanna Wątrucka
Tel. (22) 860 03 68
e-mail: joanna_watrucka@iwp.com.pl
 

Informacji udzieli Ci:

Małgorzata Wrocławska-Sznejder
Tel.: (22) 860 01 60
e-mail: malgorzata_wroclawska@iwp.com.pl

 Katarzyna Figura
Tel.: (22) 860 00 82
e-mail: katarzyna_figura@iwp.com.pl