Strona główna » Oferta » Edukacja » Szkolenia » Szkolenia otwarte » Design Thinking - Otwarte Warsztaty Kreatywne

DESIGN THINKING - OTWARTE WARSZTATY KREATYWNE

design_thinking_strona_wwwmini.jpg

Otwarte Warsztaty Kreatywne
Design Thinking - Myślenie Projektowe

Zapraszamy do skorzystania z oferty edukacyjnej Instytutu Wzornictwa Przemysłowego. Ideą Otwartych Warsztatów Kreatywnych Design Thinking jest zainspirowanie uczestników do odkrywania nowych, szerszych kontekstów projektowania dóbr i usług w odpowiedzi na potrzeby coraz bardziej wymagających Klientów.
Przebieg warsztatów zakłada ukazanie potencjału metodologii design thinking oraz kontekstu biznesowego proponowanego podejścia.

Poznaj metodologię Design Thinking – weź udział w symulacji procesu projektowego!

Formuła warsztatów oparta jest na czynnym udziale wszystkich uczestników i polega na przeprowadzeniu symulowanego procesu projektowego w szczególności w odniesieniu do trzech wskazanych etapów:

ETAP I. IMMERSION (Imersja)
Na tym etapie zespół projektowy podchodzi do problemu z punktu widzenia nie tylko firmy, ale również od strony użytkownika końcowego.

ETAP II. IDEATION (Ideacja)
Celem tego etapu jest generowanie innowacyjnych pomysłów na rozwiązanie problemu projektowego.

ETAP III. PROTOTYPING (Prototypowanie)
Zadaniem tego etapu projektu jest stworzenie prototypów, które umożliwią prezentację, ocenę i rozwój wygenerowanych wcześniej pomysłów.

Szkolenie jest skierowane do:

 • menedżerów ds. rozwoju nowego produktu
 • szefów produktów
 • pracowników działów marketingu i sprzedaży
 • koordynatorów zespołów projektowych
 • kadry zarządzającej średniego i wyższego szczebla
 • członków zespołów projektowych w dużych, średnich i małych przedsiębiorstwach produkcyjnych, dystrybucyjnych i usługowych


Korzyści z udziału w warsztatach:

 • zapoznanie z metodologią design thinking
 • uczestnictwo w symulacji procesu projektowego
 • umiejętność stosowania metody design thinking
 • poszerzenie perspektywy budowania rozwiązań (otwarty sposób myślenia)
 • odkrycie własnej kreatywności i umiejętność wykorzystania jej w pracy
 • umiejętność znajdywania innowacyjnych rozwiązań (myślenie out of box)
 • uproszczenie procesów, sposobu pracy
 • umiejętność wykorzystania potencjału zespołu i łączenia kompetencji

Czas trwania warsztatów:

Dwa dni warsztatowe (łącznie 16 godzin)

I dzień w godzinach 10:00 - 18:00
II dzień w godzinach 08:30 - 16:30

Koszt szkolenia:
(nie obejmuje kosztów noclegu)

1 560,00 zł netto + 23% VAT - cena udziału jednej osoby w dwóch dniach szkolenia, materiały warsztatowe i wydanie certyfikatu, poczęstunek kawowy całodzienny oraz lunch.

UWAGA! W przypadku zgłoszenia większej liczby pracowników jednej firmy istnieje możliwość uzyskania rabatu.

Certyfikat: Każdy uczestnik, który ukończy szkolenie, otrzyma certyfikat wydany przez Instytut Wzornictwa Przemysłowego

Formularz zgłoszeniowy 263.62 KB

Miejsce: Instytut Wzornictwa Przemysłowego, ul. Świętojerska 5/7, Warszawa

W przypadku pytań:

Aleksandra Bujnowska
Tel.: (22) 860 02 05, e-mail: aleksandra_chrusciel@iwp.com.pl

Joanna Wątrucka
Tel.: (22) 860 03 68, e-mail: joanna_watrucka@iwp.com.pl
 

MASZ PYTANIE?

Informacji udzieli Ci:

Aleksandra Chruściel-Bujnowska
tel. (22) 860 02 05
e-mail: Aleksandra Chruściel
 

Joanna Wątrucka
tel.: (22) 860 03 68,
e-mail: Joanna_Watrucka