ZARZĄD

5a.jpg
Bożena Gargas -
Prezes Zarządu

Absolwentka Akademii Ekonomicznej w Krakowie ze specjalizacją towaroznawstwo przemysłowe, Szkoły Głównej Planowania i Statystyki (obecnie SGH) w Warszawie na Wydziale Handlu Zagranicznego, Wyższej Szkoły Przedsiębiorczości i Zarządzania im. Leona Koźmińskiego w Warszawie w zakresie zarządzania nieruchomościami, posiada dyplom The Chartered Association of Certified Accountants (ACCA) z rachunkowości i finansów. Ukończyła kurs maklerski w zakresie publicznego obrotu papierami wartościowymi. Była menadżerem w firmach finansowych i produkcyjnych. Jest ekspertem ds. środków unijnych. Od grudnia 2012 roku jest prezesem Instytutu Wzornictwa Przemysłowego Sp. z o.o.

tel.: (22) 860 00 20
e-mail: Bozena_Gargas@iwp.com.pl