WŁADZE

Pracami Instytutu Wzornictwa Przemysłowego Sp. z o.o. kieruje Zarząd, a nadzór sprawuje Rada Nadzorcza.

Rada Nadzorcza

Zarząd