Strona główna » O instytucie » O nas » Struktura » Rada naukowa

RADA NAUKOWA

Rada Naukowa Instytutu Wzornictwa Przemysłowego liczy 5 osób.

Do głównych zadań Rady Naukowej należy:

  • przedkładanie władzom Spółki propozycji perspektywistycznych kierunków działalności naukowej, rozwojowej i wdrożeniowej,
  • opiniowanie kierunkowych planów tematycznych i finansowych Spółki,
  • opiniowanie regulaminu organizacyjnego przedsiębiorstwa Spółki,
  • opiniowanie kwalifikacji osób zatrudnionych na stanowiskach pracowników naukowych i naukowo-technicznych oraz dokonywanie okresowej oceny dorobku naukowego i technicznego tych osób.