IWP 2000 - 2006

2000 - 2006 Rozwój badań ergonomicznych i biomechanicznych

Struktura Instytutu wciąż się zmieniała. Podejmując próby dostosowania się do oczekiwań i potrzeb gospodarki, na początku nowego tysiąclecia placówka skoncentrowała zainteresowania badawcze na obszarze ergonomii i biomechaniki.

Na podstawie wyników tych badań w IWP opracowano specjalistyczne zbiory danych i wymagań ergonomicznych, niezbędnych do projektowania mebli szkolnych oraz ubrań dla niepełnosprawnych, odzieży ochronnej dla służb ratownictwa medycznego, osób wykonujących prace rolnicze i leśne. Zaprojektowano również nową odzież dla tych czterech grup użytkowników.

Wydano nowy „Atlas antropometryczny populacji polskiej”, przydatny do projektowania funkcjonalnej przestrzeni i wyrobów. Powstał bank danych ergonomicznych Ergodesign, zawierający wymiary dzieci i młodzieży, osób dorosłych, także starszych i niepełnosprawnych.