IWP 1992 - 2000

1992 - 2000 Program Dobry Wzór jako odpowiedź na potrzeby gospodarki rynkowej

Od 1992 roku Instytut podlegał ministrowi przemysłu i handlu, a następnie ministrowi gospodarki, kontynuując działalność jako jednostka badawczo-rozwojowa.

Od samego początku wprowadzania w Polsce gospodarki rynkowej starał się uświadomić decydentom różnych szczebli, przedstawicielom przemysłu, handlu, ale też użytkownikom wyrobów, że wzornictwo jest jednym z podstawowych czynników kształtowania jakości produktu, ważnym narzędziem skutecznego marketingu i poprawy konkurencyjności.

Służył temu przede wszystkim autorski program Dobry Wzór, realizowany od 1993 roku. W corocznych konkursach znakiem Dobry Wzór nagradzane były najlepsze polskie produkty, a następnie prezentowano je szerokiemu gronu odbiorców na wystawach pokonkursowych.

W 1998 roku Instytut otworzył pierwszą wystawę Design Młodych, której celem była promocja młodych designerów, rozumiana jako pomoc w pierwszych kontaktach z producentami. Od tamtej pory co dwa lata pokazywał najlepsze prace dyplomowe absolwentów wydziałów wzornictwa i architektury wnętrz.