KONTAKT

Instytut Wzornictwa Przemysłowego Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie;
ul. Świętojerska 5/7
00-236 Warszawa
Godziny pracy Instytutu: 8:30 - 16:30

Sekretariat:
tel.  (22) 860 00 66,
fax. (22)  831 64 78
iwp

Asystentka Prezesa Zarządu
Monika Kołodzińska
tel. (22) 860 00 20
monika_kolodzinska@iwp.com.pl


Portiernia:
tel.(22) 860-01-73, (22) 860-00-48

NIP: 525-00-12-484
Regon: 141244081
Kapitał zakładowy: 5.500.000,00 zł
Sąd Rejonowy dla M. St. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego,
KRS:
0000295898

Numer konta BNP Paribas Bank Polska   20 1750 0009 0000 0000 0636 0898

Mapa lokalizacji


Pokaż IWP na większej mapie