CONTACT

Institute of Industrial Design co. Ltd
ul. Świętojerska 5/7, 00-236 Warsaw, Poland
Tel. +48 22 860 00 66, fax +48 22 831 64 78
e-mail: iwp
NIP: 525-00-12-484
Regon: 141244081
Share capital: 5.500.000,00 pln
Sąd Rejonowy dla M. St. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego,
KRS: 0000295898
 

Creative Department
Katarzyna Rzehak

phone: +48 22 860 00 69
e-mail: katarzyna_rzehak

Research and Development Department
dr Iwona Palczewska

+48 22 860 02 37
e-mail: iwona_palczewska

Education and Advisory Department
Agnieszka Żmudzińska
+48 22 860 03 60
e-mail: agnieszka_zmudzinska

Finance and Accounting  Department
+48 22 860 00 65

Sales and Customer Service
Conference Room and Exhibition Hall Rental
Joanna Wątrucka
+48 22 860 03 68
e-mail: joanna_watrucka

Marcin Marchwiński
+48 22 860 01 65
e-mail: marcin_marchwinski


IT and Administration Department

Rental of office space
Dariusz Adaszewski
+48 22 860 01 61
e-mail: dariusz_adaszewski
biura@iwp.com.pl