Strona główna » Oferta » Doradztwo » ERGODESIGN

ERGODESIGN

ERGODESIGN.JPG

ERGODESIGN jest obszernym zbiorem aktualnych danych antropometrycznych i biomechanicznych. W porównaniu z istniejącymi zbiorami danych aplikacja ERGODESIGN jest nowatorska pod wieloma względami. Przede wszystkim jest to pierwszy aż tak obszerny zbiór danych antropometrycznych. Ujęto w nim wartości blisko 100 cech antropometrycznych w grupach wiekowych od 4 miesiąca do 96 roku życia dla populacji osób zdrowych oraz w wybranych grupach wiekowych dla populacji osób niepełnosprawnych. Trzeba jednak zaznaczyć, że nie udało się zgromadzić wartości wszystkich cech dla wszystkich grup wiekowych.
Kolejnym novum jest zawarcie w prezentowanym zbiorze nie tylko danych antropometrycznych, lecz także biomechanicznych. Wśród tych danych są między innymi wartości maksymalne siły chwytu ręki oraz wartości zakresów ruchu oraz momentów sił w wybranych stawach. Wartości te dostępne są dla różnych płci oraz grup wiekowych zarówno w populacji osób zdrowych, jak i niepełnosprawnych.

Głównym celem stworzenia systemu ERGODESIGN była konsolidacja dużej ilości danych w spójnej formie rozwiązania kierowanego dla projektantów i środowisk akademickich. Przy czym reprezentacja danych nie kończy się jedynie na udostępnieniu informacji w postaci tabelarycznej, dane w systemie mają wymiar praktyczny kiedy są przestawione również w formie graficznej. Do realizacji niniejszych założeń zostało przyjęte założenie iż prezentacja graficzna powinna dzielić się na dwa aspekty:

1. Prezentacja danych za pomocą poglądowych rysunków przedstawiających dokładny sposób i miejsce pomiaru danej cechy antropometrycznej bądź biomechanicznej.

2. Kompleksowa prezentacja danych w postaci modeli CAD mających praktyczne zastosowanie podczas projektowania. Głównym założeniem było udostępnienie modeli z podziałem na płeć i szereg grup wiekowych. Dzięki takiemu rozwiązaniu projektanci mają do dyspozycji nie tylko szereg danych pomiarowych, lecz również możliwość ich przeniesienia do własnego środowiska projektowego – w postaci gotowych modeli CAD. Niniejsze modele zostały skonstruowane z zachowaniem pełnej szczegółowości na poziomie zarówno wymiarów jak zakresu ruchu stawów.

ERGODESIGN powstał w ramach programu Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego „Kreator innowacyjności - wsparcie innowacyjnej przedsiębiorczości akademickiej” pt.: „Wsparcie przedsiębiorczości akademickiej poprzez zintegrowany system transferu wiedzy w obszarze projektowania i rozwoju nowego produktu”.
 

Napisz do nas:
Imię i nazwisko:
Email:
Telefon:

Masz pytanie?

Informacji udzieli ci:

Informacji udzieli Ci:

Sekretariat:
tel. (22) 860 00 66,
fax. (22) 831 64 78

iwp@iwp.com.pl